Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover et godt budsjett for neste år. Foto: Torstein Bøe / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover et godt budsjett for neste år. Foto: Torstein Bøe / NTB

Støre vil bruke like mye oljepenger som Solberg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) foreslår å bruke 322,4 milliarder kroner fra oljefondet. Det er nøyaktig det samme som Solberg-regjeringen foreslo.

Det framgår av nøkkeltallene Finansdepartementet publiserte klokka 8 mandag morgen.

322,4 milliarder kroner tilsvarer 2,6 prosent av Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, og det er godt innenfor handlingsregelens anbefaling om å holde oljepengebruken under 3 prosent.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til TV 2 at regjeringen holder igjen på oljepengebruken for å unngå at renta skal stige raskere enn Norges Bank legger opp til.

– Det er mange som har mye lån i Norge og er bekymret for rentene. Nå har Norges Bank varslet at tiden for rekordlave renter er litt forbi, så det kommer til å gå litt oppover. Derfor er det viktig at vi holder igjen på oljepengebruken, slik at vi ikke bidrar til at rentene ikke går fortere opp enn det Norges Bank allerede har varslet, sier Vedum.

Tilleggsproposisjonen er den nye regjeringens forslag til endringer og omdisponeringer i Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Støre-regjeringens forslag legges fram klokka 12 mandag, og skal gjennom forhandlinger, trolig med SV i første omgang.

Vedum: – Det går godt
– Mange av de tingene som ligger i budsjettet, er ting som SV vil kjenne seg igjen i, for eksempel dette med styrket kommuneøkonomi når det gjelder skole, sykehjem, lave priser i barnehagen, sier Vedum.

Prognosene for verdiskaping, sysselsetting og arbeidsledighet neste år er de samme som Solberg-regjeringen la til grunn i sitt budsjettforslag for en måneds tid siden.

Veksten i Fastlands-BNP anslås til solide 3,8 prosent, og ledigheten skal falle til 2,4 prosent neste år, hvis prognosene slår til.

– Det går godt i norsk økonomi, budsjettet er tilpasset dette. Vi har jo hatt veldig lave renter. Krona har også vært veldig lav, og det har styrket konkurranseevnen vår. Vi er opptatt av å ha et ansvarlig og godt budsjett, og det er det vi kommer til å legge fram klokken 12, sa han til journalistene som hadde møtt opp utenfor statsrådsboligen.

Budsjettimpulsen – statsbudsjettets bidrag til aktiviteten i norsk økonomi – anslås til -2,6 prosent. I pandemi-året 2020 var den på hele 3,8 prosent, mens den i fjor var nokså nøytral (0,6 prosent).

Strøm, klima og pendlere
Vedum nevner spesielt pendlere, hvor det på forhånd er blitt kjent at regjeringen vil styrke pendlerfradraget til en pris av 500 millioner kroner. Et annet tiltak er at den nye regjeringen vil kutte elavgiften med nesten 50 prosent i januar, februar og mars for å møte de høye strømprisene. Tiltaket er beregnet til å gi staten 2,9 milliarder kroner mindre i avgifter neste år.

– Dette hjelper alle som har strømutgifter i Norge, og det er viktig at de kostnadene ikke blir kjempehøye for folk, sier Vedum.

Han sier også at han gleder seg til å legge fram den delen av det endrede forlaget som går på klima.

SV legger om noen dager fram sitt alternative budsjett. Deretter blir det forhandlinger med regjeringspartiene.

Frist for finanskomiteen til å komme med sin innstilling til statsbudsjettet og tilleggsnummeret er 26. november, mens finansdebatten i Stortinget går av stabelen 2. desember.