Store tap i Selmer Skanska

Selmer Skanska tapte i fjor 128 millioner svenske kroner i følge de opplysninger som kommer frem i årsresultatet til Skanska. Finansavisen refererte i går at tapene i den norske virksomheten var i størrelsesorden 330 millioner svenske kroner, men i følge adm. dir. Petter Eiken i Selmer Skanska hadde man da glemt å regne inn datterselskapenes resultat. Totalt kom omsetn ingen opp i 9,1 milliarder svenske kroner i det norske selskapet.

- Vi har på ingen måte forsøkt å skjule tallene som selvsagt er alt for dårlige, men man trenger ikke å gjøre det værre enn det er, sier han. Etter det Byggeindustrien har grunn til å tro, har Selmer Skanska hatt store tap på anleggsvirksomheten i Sverige, spesielt i forbindelse med Södra Länken. Men det er også tap i byggvirksomheten på Østlandet. Når det gjelder 1.kvartal i år, viser tallene fra Skanska at man fortsatt taper penger i Skandinavia, men tapene er merkbart mindre enn i samme periode i fjor. I år er tapene på 141 millioner svenske kroner, mens tapene i fjor var 412 millioner kroner i perioden. Tar man inn finans er det i år et overskudd på 112 millioner svenske koner i første kvartal, mens det i fjor var et underskudd på 445 millioner svenske kroner. Skanska-konsernet har ved utgangen av 1. kvartal i år en ordrereserve på 153 milliarder svenske kroner mot 185 milliarder kroner på samme tid i fjor. Det har vært en spesiell stor ordrenedgang i USA. Dette skyldes 11. september-effekten.