Området i Svea som inngår i den siste oppryddingsentreprisen, omfatter blant annet flyplass, tankanlegg og veien ut til Kapp Amsterdam.

Området i Svea som inngår i den siste oppryddingsentreprisen, omfatter blant annet flyplass, tankanlegg og veien ut til Kapp Amsterdam.

Foto: Store Norske.

Store Norske valgte Hæhre til siste entreprise i Svea

Store Norske velger Hæhre til siste fase av opprydningsarbeidet i Svea.

Oppryddingen av gruvesamfunnet Svea på Svalbard går mot slutten. Hæhre Entreprenør AS er valgt til siste del av prosjektet, som blant annet innebærer å fjerne bygg, infrastruktur, veier, tankanlegg, kraftstasjon, kaianlegg og en flyplass, skriver Store Norske i en melding.

– Med denne kontrakten går vi mot slutten av et unikt miljøprosjekt, som har gått ut på å fjerne alle spor etter industriell og menneskelig aktivitet i området Svea og Lunckefjell på Svalbard. Arbeidet er gjennomført i et krevende, arktisk klima, og vi ligger an til å ferdigstille prosjektet to år før tiden, og med en totalkostnad på under 1,7 milliarder kroner. Dette er betydelig lavere enn opprinnelig kostnadsramme for prosjektet, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Opprinnelig var det satt av 2,5 milliarder kroner til oppryddingen.

Store Norske har inngått en avtale med Hæhre Entreprenør for gjennomføring av Svea Fase 2B-2. Dette er siste entreprise i prosjektet, og består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering, og inkluderer fjerning av flyplass og godskai.

– Vi har gjennomført en grundig anbudsprosess og er fornøyde med interessen for oppdraget. Tilbyderne viser høy grad av profesjonalitet og god forståelse for oppgaven. Kvaliteten på tilbudene har vært høy, spesielt når det gjelder sikkerhet, ytre miljø og fremdrift. Dette er områder som vi har vektet tungt sammen med pris, ved valget av Hæhre Entreprenør, sier Ertsaas.

Store Norske forventer å signere kontrakten i begynnelsen av november 2021. Forventet anleggsstart er april 2022, med ferdigstillelse sommeren 2023, opplyser Store Norske.

– Hæhre Entreprenør hadde også kontrakten på de to første fasene av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva. De har vist at de takler de krevende klimaforholdene og logistikkutfordringene i Svea, og de har levert godt på HMS, kvalitet, fremdrift og ikke minst samarbeid, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske.

– For Hæhre Entreprenør er dette nok et viktig prosjekt, og vi er både stolte og glade over å ta blitt valgt ut blant mange sterke konkurrenter til å gjennomføre nok en entreprise i Miljøprosjektet Svea og Lunckefjell sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS.

– Vi er veldig fornøyde med å få fornyet tillit fra Store Norske, og vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt i de tidligere prosjektene i Svea. Det er en ære å få oppgaven med å sette kronen på verket i dette ambisiøse miljøprosjektet, sier daglig leder og prosjektleder i Hæhre Arctic Audhild Storbråten.

Jan Morten Ertsaas fremhever at det gode samarbeidet med myndighetene, valg av faglig sterke rådgivere og svært motiverte og kvalifiserte entreprenører så langt har vært avgjørende for gjennomføringen av prosjektet.

Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell følger regjeringens vedtak om å avvikle gruvedriften i Svea og Lunckefjell, og tilbakeføre gruvesamfunnene i Svea til naturen. Gruvene i Svea har levert kull som råvare til industrien siden 1917. Når området forlates, skal isbreene og fjellsidene fremstå mest mulig upåvirket.