Jan Morten Ertsaas og Gudmund Roen. Foto: Store Norske

Jan Morten Ertsaas og Gudmund Roen. Foto: Store Norske

Store Norske signerte avtale om siste fase på Svea med Hæhre Entreprenør

Oppryddingen av gruvesamfunnet Svea går mot slutten. Torsdag 25. november signerte Store Norske avtale med Hæhre Entreprenør AS om siste fase av opprydningsarbeidet i Svea.

I Miljøprosjekt Svea og Lunckefjell fjernes bygg og infrastruktur, deriblant veier, tankanlegg, kraftstasjon, kaianlegg og en flyplass, skriver Store Norske i en melding.

– Vi har i dag inngått en avtale Hæhre om siste fase av opprydningsarbeidet i Svea. Hæhre har vært en meget solid entreprenør for oss i andre deler av prosjektet, og vi er trygge på at også avslutningen blir effektiv og innenfor oppgitte kostnads- og tidsrammer, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Avtalen Store Norske har inngått Hæhre Entreprenør AS gjelder formelt for Svea Fase 2B-2. Kontrakten består i hovedsak av masseflytting og terrengarrondering, og inkluderer fjerning av flyplass og godskai. Forventet anleggsstart er april 2022, med ferdigstillelse sommeren 2023.

Avtalen har en verdi på 111 millioner kroner eksklusive opsjoner.

– Hæhre Entreprenør hadde også kontrakten på de to første fasene av opprydningen, som foregikk i Lunckefjell og over Marthabreen, og opprydning av veier og infrastruktur knyttet til Svea Nord-gruva. De har vist at de takler de krevende klimaforholdene og logistikkutfordringene i Svea, og de har levert godt på HMS, kvalitet, fremdrift og ikke minst samarbeid, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Store Norske i meldingen.

Store Norske lyste ut anbudskonkurransen for Fase 2B-2 før sommeren 2021 hvor fire selskaper kvalifiserte seg, og to var med i konkurransen. I oktober ble det klart at valget falt på Hæhre.

– For Hæhre Entreprenør er dette nok et viktig prosjekt, og vi er både stolte og glade over å ha blitt valgt ut blant mange sterke konkurrenter, sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør AS.