Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut fra innseilingen i Kjøde.
Stad skipstunnel, slik den kan bli seende ut fra innseilingen i Kjøde. Illustrasjon: Kystverket /Multiconsult/ Link arkitektur.

Store entreprenører klare for skipstunnel-konferansen

Rundt 50 entreprenører og leverandører har så langt meldt seg på Kystverkets leverandørkonferanse for Stad skipstunnel, som arrangeres på Gardermoen 31. januar.

– Vi opplever stor interesse for konferansen, sier prosjektleder Terje Skjeppestad, i en pressemelding.

Kystverket arbeider med konkurransegrunnlaget for byggingen av Stad skipstunnel. Arbeidet er planlagt utlyst som én stor totalentreprise med fast pris, anskaffet etter konkurranse med forhandling. Forventet tidspunkt for utlysning av arbeidet er etter sommeren 2023.

For at konkurransegrunnlaget skal bli best mulig og for å forberede entreprenørmarkedet på den kommende konkurransen, har Kystverket invitert til en leverandørkonferanse på Radisson Blue airport Hotel på Gardermoen tirsdag 31. januar, opplyser Kystverket.

Bra påmelding

En knapp uke før påmeldingsfristen går ut har rundt 50 entreprenører og leverandører meldt seg på konferansen. Det er prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket Terje Skjeppestad fornøyd med.

– Dette viser at det er stor interesse for å kunne være med å bygge verdens første skipstunnel. Det er mange som har meldt seg på de siste dagene, og vi forventer ytterliggere påmeldinger fram mot påmeldingsfristen 20. januar, sier Skjeppestad.

Flere store entreprenører

Ifølge Skjeppestad kommer det blant annet flere store entreprenører fra både Norge og utlandet.

– Dette er entreprenører som kan ta på seg hele oppdraget med å bygge Stad skipstunnel. I tillegg er det påmeldt en del mer spesialiserte underleverandører, som trolig jakter deloppdrag i totalentreprisen. Det er en god miks, sier Skjeppestad, som ikke vil røpe hvilke entreprenører som er påmeldt.

– Det får vi komme tilbake til i etterkant av konferansen, sier Skjeppestad.

Tilgang til konkurransedokumenter

Til deltagerne på leverandørkonferansen har Kystverket tilgjengeliggjort utkast av deler av konkurransegrunnlaget for totalentreprisen. Formålet er å sikre at konkurransedokumentene treffer markedet på best mulig måte før de sendes ut på anbud, skriver Kystverket i meldingen. 

– Dette er på en måte høringsversjoner av det som blir det endelige konkurransegrunnlaget. Hensikten er å gi markedet et godt grunnlag for konstruktiv dialog på leverandørkonferansen, og etterfølgende en til en-samtaler med potensielle totalentreprenører. På konferansen og i etterkant ønsker vi tilbakemeldinger på dokumentene for å kunne gjøre konkurransegrunnlaget best mulig, sier Terje Skjeppestad.

Samtidig har Kystverket sendt leverandørene en knippe spesifikke spørsmål som de ønsker svar på, om konkurransedokumentene, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier med mer.

– Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger, og vil gjerne ha en diskusjon rundt spørsmålene og dokumentene for øvrig i 1-1-samtalene på konferansen. Siste frist for å gi skriftlige innspill er 15. februar, så gjør det i alle fall innen denne datoen, oppfordrer Skjeppestad.

Tilgang og påmelding via Doffin

For å få tilgang til konkurransedokumentene, slik de foreligger per nå, og være med på å gi innspill, så må leverandørene først melde sin interesse for den veiledende kunngjøringen som ligger ute på Doffin, skriver Kystverket.

Leverandørkonferansen er tenkt gjennomført som en kombinasjon av presentasjoner i plenum og en til en-samtaler med leverandører. En til en-samtalene er forbeholdt leverandører eller konsortier som kan levere på hele behovet til Kystverket, opplyser byggherren.

Leverandørkonferansen gjennomføres på norsk og krever fysisk oppmøte (den overføres ikke digitalt).