Slik så det ut ved Veslemannen i Rauma i 2017. Nå har NVE hevet farenivået på grunn av økning i bevegelsene. Foto: Arne Søiland /NVE / NTB scanpix

Store bevegelser - farenivået på Veslemannen er hevet

På bakgrunn av økning i bevegelsene og stor sensitivitet for regn hever NVE farenivået til gult for fjellpartiet Veslemannen i Romsdalen.

Det melder NVE på sine nettsider.

- Fredag ettermiddag og frem til lørdag morgen kom det mer nedbør enn forventet (totalt 21 mm). Bevegelsene i øvre del av fjellpartiet har økt mye, og er nå om lag 4 cm/døgn. Bevegelsene i nedre del har økt til 2 mm/døgn. Nedbøren har avtatt, men det er forventet bygevær resten av dagen og ut søndag 05.08. Prognosene for nedbør i langtidsperioden er usikker, men fare for mye nedbør fra og med onsdag morgen, skriver NVE på sine nettsider.

På bakgrunn av de store bevegelser og stor sensitivitet for regn varsler NVE nå gult farenivå for Veslemannen.

Veslemannen er et relativt lite, men svært aktivt parti av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen.

De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) utgjør noen få cm i året, mens den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg hittil i 2018 rundt 100 cm siden snøsmeltingen. Veslemannen har et volum på 120 000 - 180 000 m 3, dette utgjør omkring én prosent av det totale volumet av Mannen.
Fjellpartiet reagerer hurtig med økning i bevegelse ved mye nedbør og snøsmelting. I sommer har reaksjonen på nedbør kommet tidligere enn foregående år, da fjellet har reagert mest på høsten. Årsaken er høyere temperaturer og mindre frost i fjellet enn normalt. Samt at fjellpartiet er svært ustabilt med tanke på de store bevegelsene tidligere år, og er dermed mer sensitiv for nedbør.

Det vil bli publisert dagsrapporter for bevegelsene her