Store arkitekter mer lønnsomme

De store arkitektfirmaene nedbemanner sterkt samtidig som de er økonomiske vinnere. Taperne er det store antallet småbedrifter.

Dette fremgår av bedriftsundersøkelsen for 2004 til Norges Praktiserende Arkitekter (NPA) som bygger på regnskapstallene for 2003. Om lag 400 arkitektbedrifter inngår i undersøkelsen. Det ser ut til å være en restrukturering på gang i arkitektbransjen med forskyvning mot topp og bunn. Samtidig skjer det en viss profesjonalisering ved at lønnsomhet og bedriftsstyring later til å være mer prioritert i norske arkitektvirksomheter, kommenterer NPA-sjef Harald Eriksen til Byggeindustrien. Fremgang for de store NPAs bedriftsundersøkelse viser at de største bedriftene, det vil si foretak med over 15 ansatte, har en sterk nedgang i antall ansatte med over 30 prosent som i praksis betyr en nedgang i gjennomsnitt fra 31 til 21 ansatte. Men samtidig har de store bedriftene utviklet en bedre lønnsomhet. Etter at omsetningen per årsverk gikk opp med nesten tre prosent, økte resultatgraden med 24 prosent til 9,2 prosent. Totalrentabiliteten økte samtidig med hele 33 prosent i perioden til over 21 prosent. Svakere for mellomstore De mellomstore bedriftene, som er definert som foretak med 5-15 ansatte, opplever en svakere utvikling. Sammenlignet med året før viser riktignok antall ansatte å være på et stabilt nivå med et snitt på ni medarbeidere per bedrift. Men lønnsomheten viser en negativ utvikling ved at resultatgraden faller med vel fem prosent til 11,5 prosent. Totalrentabiliteten faller imidlertid med over 15 prosent til 19,9 prosent. De små er taperne Taperne i NPAs bedriftsundersøkelse er de små bedriftene med under fem ansatte som også er den største gruppen. Her er gjennomsnittlig bedriftsstørrelse 2,2 ansatte som er uendret fra året før. Omsetningen per årsverk har sunket med over fire prosent og er nå kronemessig under gjennomsnittet for alle bedriftene i undersøkelsen. Resultatgraden har sunket med 17 prosent til 7,9 prosent som er langt under gjennomsnittet for alle bedriftene. Totalrentabiliteten faller med vel 7 prosent til 12,9 prosent. Videre har egenkapitalen per årsverk sunket med over 13 prosent, men ligger likevel på bransjesnittet på 19 prosent. Stabilt for enkeltmannsforetakene Situasjonen for enkeltmannsforetakene er forholdsvis stabil. Riktignok er det en nedgang i omsetningen, men likevel har denne gruppen den høyeste omsetningen med 881 000 kroner mot bransjesnittet på 777 000. Resultatgraden er stabil på 14 prosent, mens totalrentabiliteten har gått opp med 27 prosent. Egenkapital per årsverk derimot sank med 23 prosent.