Ny snø er fin og hvit, men straks det blir varmere og den smelter kommer forurensingsproblemene. Her fra Oslo. Arkivfoto: Cornelius Poppe / NTB

Storbyer vil omgjøre forurenset snø til en ressurs

Skitten snø som inneholder blant annet mikroplast og tungmetaller er et problem over hele landet. Men flere byer håper det kan gjøres om til en ressurs.

Skitten brøytesnø er et stort problem over hele Norge, og særlig i byene.

Statsforvalteren stiller krav til at kommunene skal ha en plan for håndtering dette, men flere kommuner sliter med å finne gode løsninger.

Trondheim og Oslo går nå sammen og lyser ut en forskningskonkurranse for å få fram en løsning for bedre håndtering av snøen. De gir 32 millioner kroner til konkurransen, melder NRK.

I Oslo har man blant annet tatt i bruk en snøsmeltemaskin som siden 2012 har ligget ved Søndre Akershuskai og håndtert snøen fra Oslos gater. I Sverige bruker man blant annet brøytesnø til å kjøle ned sykehusbygg.