Foto: EFG Scandinavia.

Stor vekst og plussresultat for ungt kranselskap

Et solid fotfeste i det svenske vindkraftmarkedet sørger for betydelig vekst for EFG Scandinavia. I 2021 vil det unge kranselskapet omsette for rundt 200 millioner kroner.

– Vi hadde en tøff start etter etableringen i 2017, men i fjor oppnådde vi plussresultat og en omsetning på 60 millioner kroner. I år opplever vi en skikkelig boost med nye kontrakter som vil gi oss en omsetning på rundt 200 millioner kroner, forteller daglig leder Tom-Roar Solhaug i EMS-Fehn-Group Scandinavia AS (EFG Scandinavia), til Byggeindustrien.

Solhaug opplyser at EFG Scandinavia, som kun var to ansatte ved oppstarten 2017, vil ha 50-60 ansatte og prosjekter i både Sverige, Norge og Finland i 2021.

– Vi er selvsagt veldig fornøyde og litt stolte over det vi har fått til så langt, kommenterer han.

Bergenbaserte EFG Scandinavia har Norden som nedslagsfelt, og Solhaug har hele veien uttrykt at de ønsker å tilby sine krantjenester til både bygg og anlegg, olje og gass og annen industri. Så langt er det svenske vindkraftprosjekter som har stått for det meste av kranselskapets aktivitet, og slik vil det også være et par år frem i tid.

– Vi gikk bredt ut, men etter hvert har det blitt mye vindkraftprosjekter. Kontraktene vi har fått i det svenske vindkraftmarkedet sørger for at vår nåværende kapasitet er fullt utnyttet helt frem til 2023, forteller Solhaug.

– Hva med det norske markedet?

– Vi har fått kranoppdraget ved vindkraftprosjektet Lutelandet, og vi er kjempeinteressert i det norske markedet. Så langt er det Sverige som har blitt hovedmarkedet, og der vil det skje mye også fremover, ikke minst er servicebiten ved vindparkene interessant for oss, sier Solhaug, og tilføyer at typen prosjekter og markedet vil variere.

– De første årene har det vært veldig mye store kraner og mye vindkraftprosjekter, men vi har kraner i alle størrelser, og jeg tror typen prosjekter på sikt vil variere mer, fastslår Solhaug.

I tre år har EFG vært tilstede i Europas største vindpark, Markbygden, i Piteå i Nord-Sverige. I gigaprosjektet er det planlagt 1100 vindturbiner, og cirka 300 er så langt installert.

– EFG har nå bidratt med å sette opp 200 turbiner bare i Markbygden-prosjektet. Vi har knyttet til oss flere store kunder og mange av de største kransselskapene i Europa som samarbeidspartnere ved større oppdrag, opplyser Solhaug.

Han forteller at de i inneværende år blant annet vil ha i sving fire eller fem stykk av krantypen CC3800 med boombooster. Kranene veier 1000 tonn og kan ifølge Solhaug løfte 110 tonn opp til 145 meters høyde. For ordens skyld krever det største utstyret hjelpekraner i størrelse fra 160 til 300 tonn. EFG leaser kranene fra Tyskland og Nederland.

– Det hadde selvsagt ikke vært mulig å bygge opp virksomheten vi har gjort uten støtte fra EMS-Fehn-Group, som har finansiert oss, og som vi kan handle tjenester fra, sier Solhaug, og tilføyer at det tyske konsernet de er en del av, består av 19 selskaper som tilbyr et bredt spekter av logistikk- og transporttjenester.

Foto: EFG Scandinavia.