Stor Veidekke-kontrakt i Sverige

Veidekke Entreprenad AB, Region Anläggning Öst, har fått i oppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) å bygge ut tverrforbindelsen Solnagrenens første etappe.

Oppdraget er en samspillskontrakt til en verdi av ca 440 mill. SEK. Arbeidet starter i august og vil pågå i ca to år.

Veidekke skal bygge første etappe på 2,3 km skinnegang mellom Alvik og Ulvsunda. På strekningen skal det blant annet bygges en tunnel på 650 meter og en bro på 550 meter, i tillegg til fire holdeplasser.

- Å få samarbeide med SL i dette store prosjektet skal bli interessant og utfordrende. Vi er veldig glade for den tillit vi har fått, og at vi skal få bidra til en forbedret tverrkommunikasjon mellom Bromma og Solna, en viktig utbygning for de reisende i denne delen av Stockholmsregionen, sier regionssjef Per Brinck i Veidekke Entreprenad, Region Anläggning Öst.