Den 1,7 kilometer lange Grantunnelen åpner til sommeren, et halvt år etter resten av veianlegget mellom Gran grense og Jaren. Byggherre og entreprenør er uenige om hvorfor tunnelen ikke er ferdig. 

Stor uenighet mellom Vegvesenet og NCC etter rv.4-prosjekt

– Vi er fornøyd med sluttproduktet vi har overlevert til byggherre, men kontraktsmessig har prosjektet bydd på store utfordringer for NCC.

Anleggsleder Ole Helge Steinsrud  (t.v) og prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC Infrastructure. 

Det sier prosjektleder Arnfinn Erlien i NCC Infrastructure.

Rett før jul overleverte NCC 9,3 kilometer firefeltsvei fra Gran grense til Jaren i Oppland. Hele strekningen, minus den 1,7 kilometer lange Grantunnelen, er åpnet for trafikk. Tunnelen skal stå ferdig i juni og er dermed cirka et halvt år forsinket.

Mener NCC har ansvaret

Byggeleder Sturla Elvsveen i Statens vegvesen sier forsinkelsen skyldes at NCC ikke kom i mål med sin del av tunnelarbeidene til planlagt tidspunkt. Sen ferdigstillelse av tunnelen medførte at elektroentreprenøren fikk en forsinket oppstart på sin del av tunnelarbeidene, ifølge byggherren.

Byggeleder Sturla Elvseen i Statens vegvesen. 

– Forsinkelsen har med forhold å gjøre som Statens vegvesen mener er NCC sitt ansvar, mens NCC hevder at de har blitt forsinket på grunn av forhold som byggherre har ansvaret for. Vi er uenige i en del forhold rundt forsinkelsen, men håper fortsatt det er mulig å komme frem til en løsning både vi og entreprenør kan leve med, sier Elvsveen.

Manglet avtaler på grunnerverv

Prosjektleder Arnfinn Erlien og anleggsleder Ole Helge Steinsrud i NCC Infrastructure er mer konkret da Byggeindustrien spør hvorfor tunnelåpningen er utsatt i et halvt år.

Hovedentreprenøren opplevde utfordringer med sikringen av tunnelen på grunn av dårlig fjell, men Erlien og Steinsrud er klare på at det ville vært mulig å åpne også tunnelen før jul hvis Statens vegvesen blant annet hadde hatt på plass grunnervervavtalene ved oppstart av prosjektet. Ifølge Erlien måtte NCC blant annet utsette oppstarten ved det nordre tunnelpåhugget på grunn av at byggherre ikke hadde klarert grunnervervet. Byggeindustrien omtalte denne saken i januar 2014, fire måneder etter oppstart. Da manglet byggherre fortsatt avtale med ti grunneiere.

– Statens vegvesens utfordringer knyttet til grunnerverv skapte store fremdriftsmessige utfordringer i prosjektet. Området ved det nordre tunnelpåhugget ble faktisk ikke klargjort for oss før 9-10 måneder etter oppstart. Da blir det krevende å overlevere en tunnel som planlagt, sier Erlien

– Vi sto her 1. oktober i 2013 med 30-40 maskiner. Det gikk to timer så sa det stopp på grunn av manglende grunnervervavtaler. Vi kastet oss rundt, endret på planene og forøkte å få til en best mulig fremdrift med helt nye forutsetninger. Det ble en meget krevende logistikkoppgave og ikke minst en veldig uheldig start, som i kombinasjon med andre forhold påvirket hele prosjektet, inklusive vårt samarbeid med byggherre, tilføyer Ole Helge Steinsrud.

Sturla Elvsveen i Statens vegvesen ønsker ikke å kommentere NCCs påstander rundt hvorvidt sen innhenting av grunnervervavtaler er hovedårsaken til at tunnelåpningen er utsatt.

Krevende samarbeidsklima

Ifølge Arnfinn Erlien er NCC og Statens vegvesen uenig om flere kontraktsmessige forhold som vil få etterspill. Prosjektlederen legger ikke skjul på at samarbeidsklimaet mellom hovedentreprenøren og byggherre er utfordrende.