Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Stor prisøkning på flere stålprodukter

Norsk Stålforbund melder om fortsatt høye og økende priser på stål og stålprodukter.

Stålforbundet har også tidligere meldt om en kraftig prisoppgang på stål inn i 2021.

- Dette har bakgrunn i at tilgangen på stål er lavere enn etterspørselen etter at stålverkene i fjor stengte ned ovner når aktiviteten i verden ble redusert på grunn av Koronapandemien. For stålverkene tar detlang tid, og er meget kostbart, å starte opp igjen nedstengte ovner. Varslede prisøkninger er dog varierende fra stålverk til stålverk og type stål, fra 14 til 35 prosent, skriver daglig leder Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund i en pressemelding.

De presiserer også at den store prisøkningen på stål også gjelder andre produkter enn stålkonstruksjoner, for eksempel korrugerte tak- og dekkeplater.

- Når det gjelder sandwich-veggelementer så vil nivåene på prisøkning variere etter hvor mye stål produktet inneholder og hvor mye det bearbeides. Også en stor prisøkning på kjemikaliene til isolasjonen påvirker prisen på det ferdige produktet. Det vil, slik det ser ut nå, ligge i nivå fra fem til 30 prosent prisøkning inn i 2021, skriver han.

For de fleste produkter er det langsiktige avtaler som er knyttet til volum, forklarer Stålforbundet, og da skal man i de fleste tilfeller få inn råmateriale etter de volumene som er avtalt.

- Men nå har stålverkene generelt lange ledetider, og enkelte verk kan levere mindre enn det som bestilles. Produsentene kan derfor i enkelte tilfeller gå tom for enkelte tykkelser og farger i perioder. Dette bør bransjen ta høyde for. Ta kontakt med produsenten så tidlig som mulig slik at de kan planlegge leveransen og levere til ønsket tidspunkt, oppfordrer Myhre.