Stor prisøkning på eneboliger

Siden 1996 har kostnadene ved bygging av enebolig økt med 50 prosent. Økte tomtepriser, strengere regelverk og generelt press på boligmarkedet er noen av årsakene, skriver Nationen.

Alle som går med planer om å bygge egen bolig, bør sette spaden i jorda så raskt som mulig. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser nemlig at kostnadene ved å bygge nytt øker nærmest fra dag til dag. Siden 1996 har de totale kostnadene forbundet med å bygge enebolig steget med hele 50 prosent, sier førstekonsulent Thor Herman Christensen i SSB til Nationen. Han peker på at det nå, for første gang, er dyrere å bygge nytt enn å kjøpe eldre bolig. Fra utgangen av 2000 til utgangen av 2001 steg prisindeksen for nye eneboliger med 7,1 prosent. Byggekostnadsindeksen for enebolig, det vil si byggmestere og installatører sine kostnader til materialer, arbeidskraft, maskiner med videre økte med 4,0 prosent i samme periode. Konsumprisindeksen gikk opp med 1,8 prosent. Kostnadsveksten knyttet til boligbygging henger dermed ikke sammen med prisveksten i resten av samfunnet men var over ni ganger høyere. Ser vi på tallene for de siste fem årene, har konsumprisindeksen vært på 18 prosent mens byggekostnadene altså har økt med 50 prosent. Det er litt vanskelig å peke på én enkelt årsak når vi skal forklare hvorfor det stadig blir så mye dyrere å bygge enebolig, sammenlignet med kostnadsveksten i resten av samfunnet, sier Christensen. Han peker imidlertid på at tomteprisen synes å ha økt kraftig i perioden, ikke minst i sentrale strøk. Dessuten betyr strengere byggeforskrifter også høyere regning. For få år siden ble forskriftene skjerpet, blant annet med krav om ansvarshavende i alle deler av byggeprosessen, noe som førte til at mye arbeid som tidligere bli utført av husbyggerne selv, nå må overlates til fagfolk. Dermed fyker sluttregningen i været. Men vi kan nok også forklare mye av prisoppgangen med det generelle presset i boligmarkedet. Særlig i byene og i bynære områder har det vært en enormt press på markedet helt siden 1993, sier han til Nationen.