Thor Erik Musæus, daglig leder GTML (f.v.), Jenny Josefine Holen, bærekraftsjef i Stor-Oslo Eiendom og Mathis Grimstad , adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom. Foto: GTML
Thor Erik Musæus, daglig leder GTML (f.v.), Jenny Josefine Holen, bærekraftsjef i Stor-Oslo Eiendom og Mathis Grimstad , adm. direktør i Stor-Oslo Eiendom. Foto: GTML

Stor-Oslo Eiendom utforsker bergvarme

Stor-Oslo Eiendom har signert en intensjonsavtale med GTML, om samarbeid og utvikling av energiforsyning til utviklingsprosjektene.

– Vi er alltid på utkikk etter bærekraftige løsninger som kan bidra til å redusere klimabelastningen fra våre prosjekt. Bergvarme er et slik tiltak, det er en energieffektiv måte å sikre oppvarming og nedkjøling av både bygg under oppføring og i bygg i drift. Den helhetlig løsningen til GTML hvor de tar ansvar for investeringen, drift og vedlikehold, gjør det attraktivt for oss som eiendomsaktør å sammen utforske mulighetene i vår prosjektportefølje, sier Jenny Josefine Holen, bærekraftsjef i Stor-Oslo Eiendom, i en pressemelding.

GTML er et energiselskap som utvikler løsninger for energiproduksjon basert på dype energibrønner.

– Vi borer mye dypere brønner enn det som har vært normalen tidligere, noe som gir lenger levetid på brønnene, krever færre brønner og mindre arealbruk. Et lavere arealbruk har åpenbare fordeler for eiendomsutviklere. Varmepumpeløsningen som kombineres med energibrønnene har også innovative sider i form av hvordan systemet er satt sammen sier Thor Erik Musæus, daglig leder i GTML, i meldingen.

Musæus fremhever også at bergvarme fungerer godt sammen med andre fornybare energikilder som solkraft.

– Bergvarme og solceller kan utgjøre et nær optimalt energisamspill. Bergvarmen leverer stabil varme til enhver tid, og solcellepanelene leverer strøm så godt som hele året, men mest om sommeren. Om sommeren er varmebehovet i boligene lavere enn om vinteren. Overskuddsproduksjon av strøm fra solcellene brukes til å føre varme tilbake til grunnen slik at brønnene lades. Effektiviteten ved bergvarmen om vinteren blir dermed enda høyere, sier Musæus.