Stor økning i sysselsettingen etter pandemien

I første kvartal i 2022 var det 112.500 flere sysselsatte enn på samme tidspunkt året før, viser tall fra Finans Norge.

Det betyr at andelen av personene i arbeidsfør alder som er sysselsatt, er på 69,4 prosent, skriver Finans Norge.

Jobbskapingen i Norge er også tilbake etter pandemien. Det er områdene og bransjene som ble mest påvirket av pandemien, som har hatt mest vekst.

– Det var særlig tjenestesektoren som ble hardest rammet av de statlige restriksjonene i pandemien, og det er denne sektoren som har hatt kraftigst vekst i antall sysselsatte i gjenåpningen av det norske samfunnet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Han peker på at det er sterk vekst i regionssentrene, mens jobbskapingen flater ut utenfor byene.