Illustrasonsfoto: Statens vegvesen

Stor interesse rundt bransjemøte om tunneler i nord

Det var stor interesse fra entreprenørfirmaer og konsulentbransjen da Statens vegvesen inviterte til møte om tunneloppgraderingsprosjektet.

Statens vegvesen skal oppgradere riksvegtunnelene etter krav gitt i Tunnelsikkerhetsforskriften. Formålet er å forebygge og redusere konsekvensene av kritiske hendelser. I Nord-Norge står det 44 tunneler på lista, men Sørfoldtunnelene skal ha en særskilt behandling fordi det utredes ny trasé med nye tunneler. I forrige uke holdt vi møte i Bodø for å orientere om prosjektet og få innspill fra bransjen, melder vegvesen.no.

En pakke med seks tunneler på Helgeland og i Salten skal etter planen lyses ut på slutten av dette året.

I Region nord skal vi gjennomføre kontraktene som totalentreprise, ulikt de andre regionene. Kontraktsformen er foreløpig lite brukt i Vegvesenet, men i følge prosjektleder Steinar Livik er det så langt positive erfaringer.

- Totalentreprise gir entreprenørene større frihet og muligheter til å bruke sin kompetanse til å finne gode løsninger på utfordringene. De skal følge våre retningslinjer og krav, og vi skal ha samme kvalitet som tidligere, men vi gir færre instrukser på hvordan oppgavene skal utføres, forklarer Livik.

Oppgradering av Tromsøysundtunnelen skal også ut i markedet i løpet av høsten. Den lyses ut som en vanlig enhetspriskontrakt.

Etter planen skal vi lyse ut ny pakke i 2015/2016. Oppgraderingen av tunnelene på det transeuropeiske vegnettet (TEN-T) skal være gjennomført innen april 2019. De øvrige riksvegtunnelene har samme krav, men det vil være avhengig av bevilgning, fremdrift og kapasitet i markedet.