Litt over 150 mennesker deltok på presentasjonen i Lier onsdag 5. februar. Foto: Kjell Wold / Statens vegvesenOmtrent 50 mennesker deltok på presentasjonen i Asker torsdag 6. februar. Foto: Kjell Wold / Statens vegvesenFire aktuelle korridorer mellom Dagslett i Spikkestad og E18 i Lier vurderes. Illustrasjon: Statens vegvesen

Stor interesse for ny E134 mellom Spikkestad og Lier

Presentasjon av alternativene for E134 mellom E18 i Lier kommune og tettstedet Spikkestad i Asker kommune trakk til sammen rundt 200 deltakere denne uken.

Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding på sine nettsider.

Forslag til planprogram med fire alternative veistrekninger ligger ute på høring til 8. mars.

De fire veiforslagene ble presentert på to åpne møter i Lier og Asker i Viken fylkeskommune 5. og 6. februar denne uken.

Fire aktuelle korridorer mellom Dagslett i Spikkestad og E18 i Lier vurderes. Illustrasjon: Statens vegvesen

Litt over 150 personer møtte på Hegg skole i Lier onsdag, mens rundt 50 stilte på møtet på ROS Arena i Spikkestad dagen etter, skriver Vegvesenet.

Lier kommunestyre har enstemmig gått inn for Viker-alternativet, som er det lengste og et av de dyreste alternativene. Statens vegvesen håper å få fastsatt et planprogram i løpet av våren 2020 og vedtatt en kommunedelplan sommeren 2021, skriver de i meldingen.

Hvis alt går etter planen og kommunene raskt blir enige om veiløsning, kan veien tidligst være klar for bygging rundt 2024, forutsatt at det bevilges penger til det, skriver Vegvesenet.

Prosjektleder for E134 Dagslett-Linnes i Statens vegvesen, Nils Brandt, sier at beregnet byggetid er tre til fire år.