Stor interesse for å bygge nye Ulriken tunnel

Entreprenører fra både inn- og utland møtte tallrikt opp på Jernbaneverkets tilbudskonferanse for nye Ulriken tunnel i Bergen 31.oktober.

Det skriver Jernbaneverket i en pressemelding fredag.

Kontrakten er lyst ut med to alternative drivemetoder, tradisjonell sprengning eller tunnelboremaskin. Det vil bli opp til tilbyderne å bestemme hvilken metode som velges.

Prosjektledelsen i Jernbaneverket er nå spente på hva som vil komme av tilbud, og er godt fornøyd med at så mange både store norske og utenlandske firma har meldt sin interesse. Det deltok totalt 70 personer fra entreprenører og byggherre til gjennomgang og befaring.

Tunnelkontrakten er den største av kontraktene i prosjektet for dobbeltspor Arna-Bergen, med en antatt verdi på over 1 mrd. NOK.

I tillegg til den nye tunnelen er andre store entrepriser i prosjektet ombygging av Arna stasjon og entrepriser for jernbaneteknikk og signalteknikk.Totalt skal det investeres 3,42 milliarder kroner i prosjektet.