Stor deltakelse på "Under Oslo"

Det var hele 82 deltakere til stede på første dag av ”Under Oslo” i regi av Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF).

- Det er tydelig at det er et behov for mange å høre mer om prosjektene i hovedstaden vår. Dag 1 av ”Under Oslo” fokuserte på utfordringer knyttet til geologi, støy, støv, klimagasskrav, bruk av tunnelmasser og ikke minst tettheten av konstruksjoner i grunnen. Men tilhørerne mistet ikke motet av den grunn. Det er fasinerende å høre på prosjekteiere og byggherrer i det de la fram planene for nettopp sitt prosjekt, sier Tone Nakstad, generalsekretær i NFF.

Til slutt fikk tilhørerne krydret tilværelsen med et foredrag om nye jernbanespor under Zürich - og det er helt klart andre land og tunnelmiljøer som har hatt sine utfordringer også.

- På dag to - 29. august - skal man høre mer om prosjekter fra andre land, samt komme inn på gode løsninger på enkelte problemstillinger, legger Nakstad til.

(Klikk for større versjon)