Foto: YIT Anlegg

Stor betongjobb til YIT Anlegg

YIT Anlegg har inngått en avtale med Agder Energi om utbedring av Dam Kuli.

Dam Kuli er en del av Finsåsvasdraget i Sirdal som inneholder flere kraftanlegg. Dam Kuli ble bygget på midten av 60-tallet.

Oppdraget omfatter rehabilitering av dammen, i hovedsak betongarbeider.

- Dette er en glidestøp-jobb og det vil bli utført cirka 7.000 kvadratmeter med forskaling. I tillegg vil det gå med cirka 600 tonn med armering og cirka 4.500 m3 med betong, heter det i en pressemelding fra YIT Anlegg.

Dammen har en høyde på 22 meter og er 320 meter bred. YIT starter arbeidene i mai og alle arbeider skal være ferdigstilt innen 1. november 2020.

- YIT er en entreprenør som satser på vannkraftprosjekter, både rehabilitering av eksisterende anlegg og bygging av nye. Vi har tung kompetanse innen både betong og tunnel og dette er en betongjobb som passer midt i blinken for oss. Jeg vil benytte anledningen til å takke Agder Energi for tilliten de viser YIT ved å tildele oss dette oppdraget. Nå gleder vi oss til å ta fatt, sier direktør for anlegg i YIT, Stian Andreassen i en kommentar.