Stor anleggskontrakt til AF Gruppen

AF Gruppen (AFG) er av Statens vegvesen innstilt som entreprenør for utbyggingen av det nye vegsambandet, T-forbindelsen, mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund i Rogaland.

T-forbindelsen gjelder etableringen av et nytt øst-vest-vegsamband mellom E39 i Tysvær og Karmøy, samt nord-sør mellom Fosen og E134 i Haugesund. Prosjektet omfatter undersjøiske tunneler under Karmsundet og Førresfjorden.

Avtalen har en verdi på MNOK 878 eks. mva. Arbeidene omfatter bygging av ca. 4,5 kilometer veg i dagen og til sammen 8,9 kilometer med undersjøiske tunneler. Planlagt oppstart er 1.9.2009 og ferdigstillelse er 1.12.2012.

- Dette er et viktig oppdrag for vår anleggsvirksomhet. AF har gjennom mange opprag bygget opp spisskompetansen innenfor bygging av tunneler. Vi er derfor stolte av å ha vunnet et stort og krevende prosjekt innenfor et av våre kjerneområder, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.