Stopper salget av Acotec veggelementer

Spenncon har bestemt seg for å stoppe salget av Acotek veggelementer. Elementene er unike og har blitt godt mottatt i markedet, men det har blitt umulig å få produktet lønnsomt i Norge, sier administrerende direktør Terje Søhoel i Spenncon.

I september 2002 bestemte Spenncon seg for å starte markedsføring og salg av Acotec veggelementer. Elementene ble produsert ved konsernets anlegg i Finland. Introduksjonen av Acotec var et av flere virkemidler Spenncon brukte for å styrke sin posisjon som totalleverandør til råbygg og samtidig åpne nye markedssegmenter. Terje Søhoel forteller at Acotec er et unikt og godt produkt som har blitt godt mottatt i markedet da det har en rekke fordeler framfor andre løsninger. - Vi tok utgangspunkt i kalkyler basert på erfaringene fra Finland, men det viste seg etter hvert at dette var urealistisk. Prisen på montasje har vært sterkt undervurdert og vi har heller ikke sett klart hvilke krav produktet stilte til tett samordning på byggeplassen. Denne feilvurderingen har påført oss betydelige ekstrakostnader. - Etter at vi nå har fått et realistisk kostnadsbilde viser deg seg at Acotec dessverre ikke er konkurransedyktig i det norske markedet. Spenncon skal være rå på råbygg og det krever knallharde prioriteringer slik at markedet hele tiden kan være sikker på at vi er en partner som bidrar til optimal lønnsomhet. Ulønnsomme produkter, om de er aldri så gode, må derfor bort, avslutter Søhoel.