Stopper husbygging utenfor byene

Husbanken har snart brukt opp årets pengepott, og skal prioritere husbygging i storbyene resten av året. Byggebransjen frykter for rekruttering og arbeidsplasser, skriver Nationen.

Stor etterspørsel etter lån hittil i år gjør at det er lite penger igjen til nye søknader. Derfor skal vi prioritere nøkterne boliger i pressområder, og i praksis vil dette si storbyene, sier direktør Lisa Blom i Husbanken. Ifølge Blom er det lite frie midler tilgjengelig for nye lån, fordi mye av Husbankens låneramme er bundet opp i forhåndstilsagn til entreprenører som bygger og selger boliger med mulighet for husbanklån. Hovedstyret i Husbanken gikk i juni inn for å prioritere bygging i storbyene i andre halvår i år på grunn av pengemangel. Husbanken mottok i forrige uke et tildelingsbrev fra Kommunaldepartementet som bekrefter at denne prioriteringen skal gjennomføres. Dermed blir det vanskelig å få husbanklån til bygging i distriktene, skriver Nationen.