Røykenbadet

Røyken kommune

Stopper flommen før den oppstår

Røyken kommune i Buskerud er i gang med å legge drenerende dekker på 5500 kvadratmeter ved nye Røykenbadet. Området skal brukes til parkeringsplasser.

For kun et par uker siden sto hele Røyken sentrum under vann. Igjen. Elva Hegga, som renner gjennom Asker, Røyken og Lier, er spesielt flomutsatt.

I september skal en egen flomplan for Røyken kommune opp til politisk behandling. 

Foregangsprosjekt 

- Vi prøver å ligge i forkant, og har vært opptatt av at overvannet fra nye prosjekter ikke skal gå ut i elva Hegga. Vi kan ikke bidra til å forverre flomsituasjonen i elva, sier Bård Rask Haugen, prosjektleder i Røyken Eiendom AS, i en pressemelding.

Derfor skal regnet som detter ned over Røykenbadet forsvinne rett ned i bakken, og ikke renne ut i avløpsnettet.

Røykenbadet er bygget på en gammel fylling. Over den ligger det 15 meter med fyllmasse som egner seg godt til drenering. På bakken over legger man en spesiell type belegningsstein, som slipper regnvannet igjennom.

Må tenke nytt

- Det er mye å hente ved å tenke nytt og ta i bruk nye metoder. Vi må ta inn over oss at tette dekker genererer mye overvann. Derfor er det viktig og nyttig å ta grep som ikke sender vannet ned til overbelastede avløpsnett. Sammen med permeable dekker tenker vi også på bruk av regnbed og mer bruk av grønne arealer. Vi som arkitekter må tenke nytt, og kommunene må tenke klimaendringer allerede fra reguleringsfasen, sier landskapsarkitekt Hanne Sørstal hos Rambøll.

Det er NCC som er totalentreprenør for anlegget ved Røykenbadet. Isachsen har ansvaret for uteområdet, og har gitt oppdraget med steinleggingen til Lintho Steinmiljø. Den permeable steinen er levert av Asak Miljøstein.