Stoltenberg lover nok penger til flomarbeidet

Jens Stoltenberg (Ap) ble imponert over innsatsen som gjøres for å bøte på flommens skader. Statsministeren lovet å skaffe nok penger til det omfattende opprydningsarbeidet da han var på befaring i Hedmark og Oppland søndag.

Flomskader for 100 millioner hittil

Forsikringsselskapene har så langt fått melding om rundt 400 flomskader til en verdi at 100 millioner kroner. Beløpet ventes å bli mye høyere.

– Antallet forventes å øke. Anslaget for erstatninger så langt er rundt 100 millioner kroner, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

FNO administrerer Norsk Naturskadepool , hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.

Den siste store flommen i Norge var på Østlandet i 1995.

– Den gang forårsaket flommen 6.900 skader, og vi betalte ut rundt 940 millioner kroner i erstatninger. Tre år tidligere hadde vi nyttårsstormen på Nord-Vestlandet som ga 33.000 skader og 1,3 milliarder kroner i erstatninger, sier Osland.

Den største flommen de senere årene er flommen på Østlandet sommeren 2007. Buskerud var hardest rammet, men også Akershus, Vestfold og Østfold hadde mange skader. Det endte med rundt 1.600 skader og rundt 160 millioner kroner i erstatninger.

Alle bygninger som forsikres mot brannskader her i landet blir automatisk også forsikret mot naturskader. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Gjennom denne ordningen er folk sikret erstatning ved naturskader som følge av skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv og vulkanutbrudd. (©NTB)

 

Fikk flytte hjem til flomrammet hus

Lørdag fikk noen av de flomevakuerte i Gudbrandsdalen flytte hjem. En av dem var Anne Marie Klevstadlien på Kvam.

– Jeg våknet av at det rumlet utenfor. Da jeg gikk ut, slo elva innover. Jeg hadde vann opptil knærne og måtte gi opp å få ut bilen. Så kom det frivillige og hjalp meg ut, forteller hun til NTB.

Lørdag var kvinnen i 60-årene en av dem som fikk lov til å flytte hjem.

– Jeg har ikke sovet i hele natt. Tankene har surret og gått. Jeg er spent på hva som møter meg, og jeg vet ikke hva jeg kan vente, sier Kvam-kvinnen før hun setter kursen hjemover.

Synet som møter henne, er alt annet enn vakkert. Hagen ser ut som en slagmark. Møbler, søppel og sand dekker store deler av tomta. Et kirsebærtre ligger revet opp med rota.

– Blomstene er det verste. Jeg tenker på alt arbeidet jeg har lagt ned, ikke bare i vår, men i mange år. Men jeg trøster meg med at det kunne gått verre. Liv er ikke gått tapt, avslutter Klevstadlien.

Gausdal fikk hele juninedbøren på to døgn

De to siste døgnene er det flere steder på Østlandet kommet mer nedbør enn i hele juni til vanlig. Nedbøren har sammen med snøsmelting i fjellet gitt flomstore elver.

Mest regn i løpet de to døgnene fram til lørdag morgen hadde målestasjonen Gausdal-Ovrehagen i Gausdal kommune i Oppland, med 88,5 millimeter. Det er 107,9 prosent av juni-normalen, ifølge nettstedet Vær og Vind.

Enda våtere vær sammenlignet med hva som er vanlig, har Vang i Valdres hatt. En nedbørsmengde på 83 millimeter på to døgn utgjør 145,6 prosent juni-normalen. (©NTB)

 

Dovrebanen og Raumabanen fortsatt flomstengt

Flommen gjør at Raumabanen og Dovrebanen fortsatt må holdes stengt fra Dombås til Bjorli og Lillehammer.

Begge måtte stenge på grunn av vannmassene fredag, og det er fortsatt forsinkelser og innstillinger på strekningen.

NSB henviser passasjerene til sine hjemmesider for informasjon om berørte avganger og alternativ transport mellom Dombås og Bjorli på Raumabanen og mellom Dombås og Lillehammer på Dovrebanen.

Rørosbanen er ikke berørt av flommen.

Han foretok befaringen sammen med justisminister Knut Storberget (Ap).

– Det er noe eget med å se skadene og møte menneskene som er berørt, men det er også imponerende å se hva som gjøres for å bøte på skadene, sa Stoltenberg.

Helikopterbesøket startet på Koppang i Østerdalen. Der fikk de to se arbeidet med å få på plass ei midlertidig bru ved Trønnes. Stoltenberg trakk fram dette arbeidet som noe av det han ble imponert av.

På Kvam ble de møtt av ordfører Tove Haugli og Arne Sandbu, leder for kriseteamet i Nord-Fron kommune, som tok dem med til de hardest rammede områdene i bygda.

– Det var brutalt å se hvordan de enorme naturkreftene har herjet med livsviktig infrastruktur og folks hjem. Samtidig er folk som bor i Østerdalen og i Gudbrandsdalen, hardføre folk. Nå må vi først gjøre det vi kan i den akutte fasen, og deretter kommer det krevende opprydningsarbeidet, sa justisminister Storberget.

Satte pris på besøk

Agnes og Einar Moen var blant dem som fikk eiendommen ødelagt av de voldsomme vannmassene. Søndag fikk de besøk av Stoltenberg og Storberget.

– Det var hyggelig og overraskende å få besøk. De må være engasjerte når de velger å ta turen fra byen. Samtidig var det også på sin plass, det betyr mye at de ser hvordan det er for oss som opplever flommen på kroppen, sa Agnes.

Stoltenberg tok seg også tid til å hilse på Thomas Lium, som var i gang med å rydde den ufremkommelige veien. Ifølge Dagbladet kjente statsministeren ham igjen fra en TV-reportasje om at han reddet huset til en ferierende kamerat.

– Det er godt vi har folk som deg, sa Stoltenberg.

Lover penger

Skadene etter vannets herjinger, blant annet på veier, er store og vil koste. Stoltenberg lovet imidlertid at dette ikke skal ramme andre prosjekter.

– Vi skal bidra med det som er nødvendig av penger for å få disse viktige veiene til å fungere. Det er satt av penger til uforutsette hendelser, og så får vi se om det er behov for ekstra bevilgninger når det omfattende arbeidet kommer ordentlig i gang, sier statsministeren.

Besøket skulle egentlig avsluttes på Lillehammer med et møte med politimesteren i byen og Fylkesmannen i Oppland. Men Stoltenberg måtte være tilbake i Oslo klokken 19 og rakk derfor ikke møtet, ifølge Gudbrandsdølen Dagningen.

De har en skriftlig redegjørelse til statsministeren, hvor de sier seg meget godt tilfreds med innsatsen til kommunene, politiet og sivilforsvaret. De mener liv og helse har blitt godt ivaretatt, men understreker at det er en krevende situasjon.

Mobiltrøbbel

Problemene med nettet til Telenor gjorde kommunikasjonen vanskelig i starten av arbeidet da flomvannet rammet. Justisministeren mener kommunikasjonssituasjonen var uakseptabel, men er fornøyd med innsatsen fra kriseteam og beredskapsstyrker.

– Det er helt uakseptabelt at mobildekningen forsvinner på den måten. Jeg krever handling fra alle de ansvarlige. Til tross for noen problemer i begynnelsen, har likevel kriseberedskapen fungert bra. Så langt har jeg bare fått gode rapporter, sa Knut Storberget til pressen tidligere på dagen.

Men i rapporten fra Fylkesmannen i Oppland skriver de at mobilfeilene «medførte betydelige problemer for en effektiv gjennomføring av en del tiltak.» (©NTB)

alexander.vestrum@ntb.no