Stjørdal helsehus

Prosjekt Leder Ola Dalby og anleggsleder Ole Morten Skaret fra Veidekke sammen med fornøyde representanter for byggherren Stjørdal kommune; Kjell Rønsåsbjørg og Geir Arne Tronseth.Unni Røkke er enhetsleder Værnesregionen legevakt, og er fornøyd med å ha fått nye og hensiktsmessige lokaler.En egenutviklet robot tar hånd om interne transporttjenester, ved siden av at den også har talegaver nok til å varsle sin ankomst og utveksle noen ord med dem den møter underveis.

Det er kanskje ikke hver gang et byggeprosjekt blir overlevert at byggherren beskriver det som et «solskinnsprosjekt». Men det var ordet prosjektleder Geir Arne Tronseth fra Stjørdal kommune brukte da vi møtte ham umiddelbart etter at kommunen hadde overtatt det nye Stjørdal helsehus fra Veidekke.

Fakta

Sted: Stjørdal

Prosjekttype: Helsehus

Bruttoareal: 10.200 kvadratmeter

Byggherre: Stjørdal kommune

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Prosjektkostnad: 290 millioner eks mva.

Arkitekt og landskapsarkitekt: PKA Arkitekter / Rambøll

Byggeledelse: Marstrand

Rådgiver: Rambøll

Underentreprenører og leverandører: Tømmer og betong: Veidekke l Taktekking: Grande entreprenør l Elektro: GK Elektro l Rør: GK Rør l Ventilasjon og automasjon: GK Inneklima l Maler og belegg: MTG l Glass og aluminium: Daaland l Konstruksjonsstål Trondheim Stål l Blikkenslager: RD-blikk l Systemhimling: Modulvegger l Branntetting: Firesafe l Blåseisolering: Isobygg l Grunn og utomhus: Tverås Maskin & Transport l Fast innredning: Idema l Kran: Kranor l Liftutleie: MaskinUtleie Stjørdal l Stillas: Ramirent l Solskjerming: Vental l Heis: Starlift l Byggvask: Kvalitetsrenhold l Avfallsjakter: Avfallsteknisk montasje l Smed-arbeider: Øysand Stål l Lås og beslag: Bravida l Porter: Port-Xpert l Gulvoverflate ambulansegarasje: Acrylicon l Gulvoverflate atrier: Cenitech l Leverandør dører og systemvegger: SSC l Vinduer: Lian Trevarefabrikk

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Vi møtte Tronseth sammen med Kjell Rønåsbjørg og Veidekkes prosjektleder Ole Dalby og anleggsleder Ole Morten Skaret i kantina i nybygget, som er plassert sentralt i byen.

Det nye helsehuset er blitt et bygg som ruver i bybildet, der det også er kommet flere nybygg de siste årene.

Flere årsaker

Geir Arne Tronseth forteller at det var flere årsaker til at man allerede i 2015 startet arbeidet med forprosjektet til nytt helsehus.

– Eldrebølgen var allerede synliggjort, og vi så behov for å gjøre noe. Vi ønsket også et helsehus med flere funksjoner sentralt i byen, det så vi som viktig for å utvikle oss nettopp som en by, sier han.

Stjørdal er i dag både den nest mest folkerike og også den raskest voksende kommunen i Trøndelag.

De har nå fått et helsehus som samler mange funksjoner. Her er dert både akuttsenger og behandlingssenger, rehabiliteringssenter for korttidsopphold som også omfatter treningsrom, poliklinikker og dagbehandling, arealer for Værnesregionen forvaltningskontor og for hverdagsmestrings-teamet i Stjørdal kommune. Videre er det responssenter, legevakten for Værnes-regionen, ambulansestasjon, undervisnings- og møtelokaler, sammen med kantine/kafe. Denne vil også være tilgjengelig for kafegjester utenfra.

På grunn av leveringsproblemer med bakgrunn i koronapandemien er levering av røntgen- og dialyseutstyr som også skal på plass foreløpig forsinket.

Selve bygget er dels i to og dels i fire etasjer. I delen med fire etasjer er de tre etasjer i bruk til pasientrom, 52 i tallet. Dette fordeler seg med 19 senger til Distriktmedisinsk senter i en etasje og 33 intermediære korttidsplasser i de to øverste etasjene.

Valgte samspillmodell

Man valgte raskt å bruke en samspillsmodell i arbeidet, og basert på dette gikk anbudsdokumentene ut i slutten av 2018.

Veidekke gjennomførte samspillsfasen med alle rådgivende ingeniører, arkitekt, entreprenører, byggherre og brukere. Arbeidet startet med et ambisjonsnotat fra byggherre og endte opp med et ferdig forprosjekt i løpet av fire måneder. Fase 2 ble også gjennomført som en samspillsmodell, der prosjektet bygges mot en målpris og overskudd/underskudd deles 50/50 (bonus/malus) mellom Stjørdal kommune og Veidekke. Her hadde Veidekke inkludert arkitekt, rådgivere og tekniske fag med i sin del av bonus/malus. Dette har bidratt til økt eierskap for alle aktørene og at prosjektet leveres noe under budsjett. Før selve byggearbeidene kunne starte, var det nødvendig å fjerne en del eldre bygninger på stedet, og slik at byggingen kunne starte i mars 2019, forteller Veidekkes prosjektleder Ola Dalby.

– Bygget er plasstøpt, og for øvrig er det ikke brukt prefab-elementer i det hele tatt med unntak for trappene, forteller anleggsleder Ole Morten Skaret fra Veidekke. Også fasadene er plassbygde, og til og med toaletter og bad er bygget på stedet.

– Dessuten er dette det første bygg nord for Sinsen som gjenbruker regnvann, skyter Tronseth inn:

– Stjørdal har et problem med at det er lavt fall i gatene, dermed kan det bli mye overvann. Kommunen forlangte derfor fordrøyningskummer, og disse ble bygget så store at vi kunne samle opp regnvannet og kjøre det tilbake i toalettene. Kommunen er også godt fornøyd med at Veidekke i stor grad har brukt lokale under-entreprenører og leverandører.

«Grønne lommer»

Å bygge i et tett og kompakt bysentrum gir en rekke utfordringer, blant disse møtte man at Husbanken på grunn av mye støy i nærområdene ikke ville godkjenne bygging av balkonger på utsiden.

For å imøtekomme kravene om tilgjengelige utearealer ble løsningen derfor å bygge et antall grønne lunger inne i bygget, i form av orangerier, eller vinterhager. Disse går over to etasjer, med store vindusflater fra gulv til tak og et luftig inntrykk på grunn av takhøyden. De er også klimaregulert med automatiske åpningsvinduer Disse vil bli innredet med ulike temaer, og blir ganske sikkert populære møteplasser for brukere av bygget.

Det er også valgt gode energiløsninger i bygget. Det er solcelle-panel på tak. Det holder energiklasse A med passivhusstandard, klassifisert som BREEAM Very good og man har oppnådd en klimareduksjon på 30 prosent.

Holdt tidsplanen

I avtalen med Veidekke var 1. februar 2021 valgt som overtakelsesdato, og da Byggeindustrien kom på besøk på den datoen var overtakelsen akkurat gjennomført, med fornøyde deltakere på begge sider av bordet.

– Og mens man ikke sjelden opplever å måtte starte med en midlertidig brukstillatelse, har vi denne gangen en full ferdigattest, sier Dalby. Kommunens prosjektleder Tronseth sier også at et er noe spesielt at man i samspillsprosessen ble enige om å slippe til brukerne en måned før overtakelsen, og de fikk slippe til allerede 1. januar.

– Det har vi aldri opplevd tidligere, og det ville heller ikke vært mulig på en totalentreprise. Både vi og entreprenøren drar nok mye nytte av det, for jeg har aldri opplevd at det ikke er noen detaljer som brukerne vil ha endret på. Og da har vi kunnet utnytte denne siste måneden til å få gjort slike korrigeringer og tilpasninger.

Både fra byggherre og entreprenør blir det fremhevet at godt samarbeid, også med de som skal bruke bygget, er en viktig faktor bak at arbeidet har gått greit og at man kunne holde tidsplanen.

– Brukerne har fått være med og fortalt hele samspillsgruppen om sine behov. Samarbeid er et nøkkelord bak at prosjektet ble så vellykket. I og med at brukerne har vært tett på hele veien har de sett ting som kunne tilpasses ut fra deres behov bedre med en gang. Sett fra Veidekkes side har dette vært en veldig grei jobb, sier Dalby.

God mottakelse

Geir Arne Tronseth har mange eksempler på at brukerne, som allerede hadde vært i bygget en måneds tid før det begynte å komme pasienter, er strålende fornøyd.

– Vi er kjempefornøyde med de nye lokalene, Det var ganske kummerlig der vi kom fra, med altfor liten plass. Nå får vi godt med arealer, de er godt oppdelt og gir oss flere rom, så dette skal bli bra, Og jeg synes også at Veidekke har gjort en god jobb, sier Noe Unni Røkke, enhetsleder for Værnesregionen legevakt. Det som står igjen er brukertilpassinger i forbindelse med innflytting. Selve kontraktsarbeidet er ferdig.

En av brukerne i bygget som riktignok har en viss taleevne, men som ellers ikke sier så mye er for øvrig en robot til 1,9 millioner kroner som er utviklet til bygget. «Talende», selvstyrte roboter som kan gjøre transportoppgaver omkring og til og med ta heis på egen hånd er riktignok i bruk også ved andre helse- og sykehus omkring. Den i Stjørdal skal frakte tøy, varm og kald mat og forbruksmaterialer omkring.

Ble bra

Inger Anne Landsem fra PKA Arkitekter i Trondheim har vært hovedarkitekt bak helsehuset, og hun karakteriserer det som et krevende, men spennende prosjekt. Ikke minst å bygge i et såpass tett bymiljø er krevende.

– Vi skulle tilpasse bygget til et eksisterende bymiljø, med en trang tomt, samtidig som det var snakk om et komplekst bygg der mange funksjoner og tjenester skulle på plass, sier hun, men er også klar på at man lyktes godt med jobben:

– Det ble et godt resultat som vi er meget fornøyd med. Og de mange fornøyde tilbakemeldingene vi har fått viser at også de som skal bruke huset er fornøyd.

Landsem fremhever også det gode samarbeidet man har hatt med alle aktører underveis, helt fra starten av samhandlingsarbeidet, er en viktig årsak til at man endte opp med et flott resultat.

Hun er også fornøyd med løsningen man fant for å avhjelpe at det på grunn av beliggenheten ikke kunne bygges balkonger for pasientene.

– Jeg tror orangeriene som er plassert i bygget er en god løsning som vil fungere utmerket og gi ekstra kvalitet, Det er første gang jeg er med på noe slikt, dert ble en ny erfaring og en innovativ løsning, sier hun.


Flere prosjekter