Fosen videregående skole etter endt bygging. Illustrasjon: Asplan Viak
Fosen videregående skole etter endt bygging. Illustrasjon: Asplan Viak

Stjern Entreprenør skal bygge på to skoler i Trøndelag

Stjern Entreprenør har sikret seg to kontrakter på skolebygg med hehholdsvis Trøndelag Fylkeskommune og Åfjord kommune som byggherrer. Kontraktene har en samlet verdi på omtrent 170 millioner kroner ekskludert moms.

Det skriver Stjern Entreprenør i en pressemelding mandag.

Med Trøndelag fylkeskommune har Stjern Entreprenør signert en avtale på en totalentreprise med forenklet samspill for oppføring av nytt tilbygg til eksisterende Fosen videregående skole i Ørland kommune. 

– Tilbygget skal huse den nye Flyfag-linjen, og består av nybygg for flyfag på omtrent 1850 kvadratmeter som inneholder hangar, verksteder, undervisningsrom og tekniske rom. Videre er det planlagt et påbygg på cirka 320 kvadratmeter som etableres som en ny etasje på taket av eksisterende skolebygg. I tillegg skal det gjennomføres noen mindre ombygginger i eksisterende lokaler og flytting av eksisterende driftsgarasje, sier daglig leder Sindre Stjern-Strøm i pressemeldingen.

Samspill og detaljprosjektering startet før sommeren, og byggestart for den nye hangaren ble markert i slutten av august. Prosjektet skal stå ferdig til nytt skoleår sommeren 2024.

Med Åfjord kommune har Stjern signert en kontrakt for bygging av nye Åset skole. Prosjektet utføres som en totalentreprise, og innebærer et tilbygg i en etasje samt noe ombygging inne i eksisterende skole. 

– Tilbygget skal ha et bruttoareal på omtrent 1900 kvadratmeter, og vil bestå av blant annet ny hovedinngang, nye lærerarbeidsplasser, undervisningsarealer, elevgarderober for 1.-4. klassetrinn og SFO. Som en del av kontrakten ligger også en betydelig oppgradering av skolens uteområde, forteller Stjern-Strøm.

Detaljprosjektering er i gang og planlagt oppstart på byggeplass er i høst, med ferdigstillelse av prosjektet mot slutten av 2024.

Åset skole. Illustrasjon: Eggen arkitekter
Åset skole. Illustrasjon: Eggen arkitekter