Stjern AS bygger Åfjord helsesenter

Av tre anbydere på bygningsmessig hovedentreprise er Stjern AS med korrigert anbudssum (37.031) millioner kroner 126.000 lavere enn Einar Brekstad (37.157) millioner kroner. Høyeste anbudssum har Petter Bakøy AS med 37.355 millioner kroner. Alle summene er korrigerte, får Byggeindustrien opplyst hos Eggen Arkitektkontor i Trondheim som foretok anbudsåpningen. Prosjektet har et nybyggareal på ca 3 000 kvm samt et ombyggingsareal på ca 4 000 kvm