Stjal fra byggeplass i Troms

For å finansiere narkotikamisbruket, stjal 21-åringen fra Lenvik det meste. Samfunnshus og byggeplasser var blant åstedene for mannens lange fingrer. Byttet besto av alt fra bærbare pc-er til arbeidsbukser, kjeledresser og slagbor, melder Folkebladet.no

Nylig ble han i Senja tingrett dømt til 60 dager fengsel, som er gjort betinga med ei prøvetid på to år. Påtalemyndigheten hadde foreslått at den rusbelasta 21-åringen også skulle betale 5.000 kroner i bot. Fordi han er sosialklient, slipper han imidlertid å punge ut med noen bot. Erstatning Den ustrakte vinningskriminelle virksomheta får likevel økonomiske følger for sosialhjelpsmottakeren. Han må betale 6.392 kroner i erstatning for noe en slagboremaskin som ikke har kommet til rette. Senja tingrett sier i dommen mot 21-åringen at det av allmennpreventive hensyn må reageres strengt overfor vinningsforbrytelser av den karakteren Lenvik-mannen har gjort seg skyld i, med blant anna tyveri fra en byggeplass. Retten slår fast at slike forbrytelser er blitt et stort samfunnsproblem.