Utemekaniker Christoffer Flateby registrerer resultatene fra den sakkyndige kontrollen inn på nettbrettet.

Stiftelsen Sentralregisteret digitaliserer «blå-boka»

Maskinregisteret er i ferd med å bli mye mer enn bare et register over maskiner. Nå digitaliseres den årlige sakkyndige kontrollen og gjør blå-boka overflødig. 

Siden årsskiftet har det pågått et pilotprosjekt hvor den årlige sakkyndige kontrollen er blitt registrert digitalt, skriver Maskingrossistenes Forening (MGF) i en pressemelding.

Kun noen få utvalgte kontrollører har deltatt i pilotprosjektet og det har vært kort vei mellom brukerne og utviklerne, noe som har gjort det enkelt å rette opp i og tilpasse dataflyten.

Systemet med digital registrering av den sakkyndige kontrollen har vært utviklet parallelt med utviklingen av selve Maskinregisteret. Den digitale registreringen gjør det enklere for både kontrollør og maskineier, og vil etter hvert gjøre «Kontrollbok for arbeidsutstyr» (blå-boka) overflødig.

– Dette er helt topp og er mye bedre enn å drive med de papirgreiene, sier Christoffer Flateby, utemekaniker hos Volvo Maskin AS.

Nettbasert oversikt

Maskineiere og entreprenører får en komplett nettbasert oversikt over sine maskiner. Her kan de få elektronisk tilgang til sakkyndig kontrollrapport og automatisk varsling når det er tid for ny kontroll.

Det blir også et system for fillagring, vedlikehold, forenklet flåtestyring, samt daglig- og ukentlig kontroll. Entreprenøren vil kunne presentere alle maskinene for oppdragsgiver med å sende de en link fra Reginn som inneholder all informasjon. Registeret gjør det også enkelt å rapportere inn maskiner som er tenkt brukt på et prosjekt man skal gi tilbud på.

Med en kommende App for smarttelefon får maskinførere et enkelt verktøy for å gjennomføre daglig/ukentlig kontroll. De kan også sjekke at sakkyndig kontroll er utført. I tillegg får alle sakkyndige kontrollører et felles system der alle kontroller er samlet.

Stiftelse fikk oppdraget

Det er Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) som fikk oppdraget med å utvikle Maskinregisteret av bransjen, med MGF, MEF og EBA som initiativtakere.

- Vi er veldig glad for at vi ble valgt til å utvikle og drifte dette systemet, sier Roar Sømoen på Sentralregisteret.

– Det har vært en omfattende prosess, men nå rulles det ut hos de store anleggsmaskinleverandørene, og flere riksentreprenører er i gang med egenregistrering av maskiner, sier han.