Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Konsernsjef Grethe Bergly i Multiconsult.

Sterkt første halvår for Multiconsult

- Vi har en god start på 2022 med gode resultater, godt salg og omsetningsøkning, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Multiconsult kan vise til et godt resultat i andre kvartal 2022. Selskapet leverte et resultat (EBITA) på 74,7 millioner kroner, tilvarende en EBITA-margin på 7,1 prosent. Dette bidrar til et rekordhøyt resultat for første halvår på 243,9 millioner kroner, tilsvarende en EBITA-margin på 11,2 prosent, skriver de i en pressemelding.

Selv om det er variasjoner, skriver Multiconsult at de opplever et stort trykk i de fleste delene av selskapet. Netto omsetning for andre kvartal er 1,05 milliarder kroner, noe som er 6,2 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021. Netto omsetning første halvår er 2,19 milliarder kroner, noe som er 11,2 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2021.

Driftsresultatet (EBITA) for andre kvartal er noe lavere enn for samme kvartal i fjor. Dette skyldes i all hovedsak færre arbeidsdager og noe økte kostnader i forbindelse med normalisering etter Covid-19. Ser man årets to første kvartal samlet leverer selskapet et driftsresultat som er nærmere 30 millioner kroner høyere enn første halvår 2021, skriver Multiconsult.

- Vi har en balansert portefølje og er godt rustet til å vinne nye prosjekter, Vi er godt posisjonert til å levere på våre strategiske ambisjoner og langsiktig lønnsom vekst, sier Bergly.