Jackons hovedkontor utenfor Fredrikstad. Foto: Jackon
Jackons hovedkontor utenfor Fredrikstad. Foto: Jackon

Sterkt 2021-resultat for Jackon

Jackon-gruppen nådde en omsetning på 4 milliarder kroner, og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 441 millioner kroner i 2021. Det var en resultatfremgang på 25 prosent i forhold til 2020.

Konsernsjef Hege Buer sier i en pressemelding at hun er tilfreds med resultatet, men har moderate forventninger for 2022.

- Jeg er totalt sett fornøyd med resultatet for Jackon-gruppen. Ikke bare er 2021 det tredje året på rad med betydelig resultatframgang, men også sterk omsetningsvekst i et marked preget av mye usikkerhet og globale utfordringer, sier hun i meldingen.

Jackon forteller at råvaremarkedet gjennom hele 2021 var utfordrende med ustabile, høye priser og lav tilgang. Allikevel har aktivitetsnivået i alle konsernets virksomhetsområder i Europa hatt vært høy gjennom året. Veksten kan i hovedsak tilskrives økt etterspørsel, store volumer, bred produktportefølje og langsiktig forbedringsarbeid i hele konsernet, melder byggevareprodusenten.

- Årets første måneder i 2022 har vært bra. Til tross for økte priser på alle innsatsvarer og lange leveringstider ligger omsetningen så langt i år over fjorårets nivå, forteller Buer. Vi forventer en nedkjøling i markedet grunnet rente- og prisøkninger, samt et svært ustabilt råvaremarked. Vi har heldigvis allerede en god finansiell stilling. Til høsten blir vi også del av et enda større konsern, så vi skal takle en regnværsdag eller to, forteller Buer.

I oktober i fjor ble det kjent at det børsnoterte industrikonsernet BEWI la inn bud på Jackon-gruppen, et bud som ble akseptert av Jackons eiere. Den ene eierfamilien, familien Akselsen, blir med videre som den nest største aksjonæren i det nye selskapet. Den formelle prosessen med godkjennelser er nå ferdig og sammenslåingen er forventet i løpet av tredje kvartal.

- De to selskapene som nå slår seg sammen kompletterer hverandre godt både geografisk og produktmessig. Etterhvert vil vi kunne tilby kundene et bredere produktspekter, bedre leveringssikkerhet og større fleksibilitet i den daglige håndteringen. Vi ser fram til å bli kjent med våre nye kollegaer, starte samarbeidet og utveksle kompetanse på tvers av fag- og forretningsområder, avslutter Jackon-sjefen.