– 2019 var et svært godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer, sier administrerende direktør Rolf Thorsen.

Sterke tall for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3.369 (3.342 i 2018) millioner kroner og EBITDA justert for finanskostnader på 959 (827) millioner kroner i 2019. Det tilsvarer en margin på 28,5 prosent.

- God lønnsomhet og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på tre kroner per aksje for andre halvår 2019. Det gir et utbytte på totalt fem kroner per aksje for året.

– 2019 var et svært godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer. Vi betalte nettopp ut et ekstraordinært utbytte på 22 kroner per aksje i forbindelse med salget av selskapets tomtebank og det er ekstra hyggelig å kunne betale ut nok et rekordutbytte allerede nå. Målet er fortsatt å kunne utbetale høye og stabile utbytter to ganger i året, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i en melding fra selskapet.

– Det er god lønnsomhet i prosjektene og vi opplever god interesse for boligene vi har i salg. Boligmarkedet er godt, spesielt i Oslo-området der vi har en sterk posisjon. Starten på 2020 har vært god og vi har store prosjekter i områder med stort boligbehov, blant annet i Follo, Asker, Lørenskog, Trondheim og Bergen. Mot slutten av året kommer vi også i salg med et nytt prosjekt i Oslo, sier Thorsen.

Selskapet har nå 1.504 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 7.155 millioner kroner, og i overkant av 700 boliger i salg.