Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig. Foto: Jan Gunnar Fjeldstad

Sterke resultater for Selvaag

Selvaag Bolig rapporterer om solide resultater og godt utbytte i første halvår 2015.

Det skriver Selvaag Bolig i en pressemelding onsdag.

Første halvår 2015 i Selvaag

IFRS (Boliger som er overlevert): Driftsinntekter på NOK 1,59 milliarder (1,05), EBITDA justert for finanskostnader NOK 271,6 millioner (142,1), tilsvarende en margin på 17,1 prosent (13,5)

NGAAP (Boliger under bygging):Driftsinntekter NOK 1,69 milliarder (1,52). EBITDA-resultat (løpende avregning) på NOK 265,6 millioner (244,7), tilsvarende en margin på 15,8 prosent (16,1)

456 boliger overlevert til kjøper (316), 518 boliger solgt (394), 483 boliger igangsatt (274)

Styret foreslår et utbytte på NOK 0,70 per aksje for første halvår

IFRS-omsetningen i den store eiendomsutvikleren økte, ifølge pressemeldingen, med 50 prosent sammenlignet med første halvår 2014. EBITDA justert for finanskostnader økte med 91 prosent, skriver Selvaag.

– Vi overleverte mange boliger i løpet av første halvår, og oppnådde svært gode resultater. Dette skyldes både godt salg i tidligere perioder og at vi har truffet veldig bra med prosjektene som ble overlevert nå, uttaler administrerende direktør Baard Schumann i pressemeldingen.

Resultatene gjør at styret innstiller på et utbytte på 46 prosent av resultat etter skatt for første halvår 2015. Det tilsvarer 0,70 kroner per aksje.

– Vi har en utbyttepolitikk som sier at vi har et langsiktig mål om å betale inntil 50 prosent av resultatet i utbytte. Fra og med i år går vi i tillegg over til utbytte to ganger i året for å gi våre aksjonærer økt likviditet, sier Schumann.

Selvaag Bolig igangsatte, ifølge meldingen, bygging av 199 boliger i løpet av andre kvartal, og ved utgangen av perioden hadde selskapet 1.394 boliger under bygging, med en samlet salgsverdi på om lag 4,9 milliarder kroner. Selskapet hadde 31 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Se Selvaags tall for andre kvartal 2015 her.