Sterk ståløkning

Stål som hovedbæring i nye yrkesbygg befestet i 2004 sin sterke posisjon til tross for økte priser og hard konkurranse fra andre materialer.

På basis av tall fra Prognosesenteret for år 2004, viser en sammenligning med betong at markedsandelen for stål som hovedbæring i nye yrkesbygg, målt i areal, har hatt en økning på hele 12 % eller 5,1 prosentpoeng fra foregående år. Vi må tilbake til midt på nittitallet for å finne en tilsvarende sterk økning. Fra 1990 til 2004 har det vært en økning på hele 117,7 %, fra henholdsvis 22 til 47,9 % markedsandel. Det må tillegges at økningen de siste årene i all hovedsak skyldes den svake utviklingen av areal med betong som hovedbæring. Dog økte det totale areal som har stål som hovedbæring med 11,9 % fra 2003 til 2004. Kontor- og forretningsbygg som representerer hele 63,8 % av den totale aktiviteten, økte mest i 2004 med hele 23,1 % til 51,6 % markedsandel sammenlignet med betong. Industribygg økte med 7,4 % til 62 % markedsandel og Undervisnings- og forskningsbygg økte med 20 % til 56,3 % markedsandel. Nedgang var det for Hotell- og restaurantbygg med -25.8 %, Helse- og sosialbygg var ned - 7,7 %, mens gruppen andre bygg var ned - 9,5 %. Volum for disse typer bygg er beskjedent sammenlignet med de grupper som kunne vise til en økning.