Veidekke har blant annet bedret marginene innen anlegg.

Sterk resultatfremgang for Veidekke

Veidekke fortsetter fremgangen og oppnådde et resultat før skatt på 776 millioner kroner i 2013.

Et sterkt fjerde kvartal ga et resultat på 336 millioner og en omsetningsøkning på 10 prosent til 6,1 milliarder NOK.

- Vi har hatt god drift og resultatframgang i alle segmenter i tillegg til at vi har økt ordrebeholdningen og har en god kontantstrøm, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke, som kunne notere at konsernets årsomsetning i 2013 for første gang passerte 21 milliarder kroner. Styret foreslår et utbytte på kr 3,- pr aksje for 2013.

Veidekkes omsetning i fjerde kvartal ble 6 146 MNOK (5 571) og resultatet ble 336 MNOK (292). Det gir en resultatmargin på 5,5  (5,2 %). For hele 2013 endte omsetningen på 21 191 MNOK (20 460). Resultat før skatt ble 776 MNOK (680), og resultatmarginen 3,7 % (3,3 %). Samlet ordrereserve er nå på 18,3 mrd. NOK (16,5). Resultatet pr. aksje ble kr 4,50 (3,90). (Tallene er fra segmentregnskapet.)

Entreprenørvirksomheten viser vekst og marginforbedring i Norge og Danmark i fjerde kvartal. Både bygg og anlegg i den norske virksomheten har bedret marginene, og den danske virksomheten er preget av meget god prosjektlønnsomhet. Den svenske virksomheten har hatt svak lønnsomhet, men posisjonen i Sverige er forsterket blant annet innenfor næringsbygg gjennom kjøpet av Arcona AB. Samlet har nå virksomheten har nå en solid og godt sammensatt ordrereserve som er 11 % høyere enn fjorårets.

Eiendomsvirksomheten har i 2013 hatt høy aktivitet og høy salgsgrad både i Norge og Sverige. I fjerde kvartal økte boligsalget i Sverige betydelig, mens det var en oppbremsing i Norge. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 469 boliger i produksjon (Veidekkes andel), mot 1 277 året før. Salgsgraden var 74 % (80).

Veidekke har også hatt betydelig fremgang i industrivirksom­heten. Høy produksjon kombinert med kostnadsfokus har gitt gode resultater innen asfaltvirksomheten. Også innen pukkvirksomheten har det vært høy aktivitet, noe som har gitt en betydelig resultat­forbedring fra året før.

- Arbeidet med å redusere antall ulykker og alvorlige hendelser har, sammen med målrettet arbeid for å redusere sykefraværet, høyeste prioritet i Veidekke, heter det i meldingen fra selskapet. Dette har gitt gode resultater i alle tre land: H-verdien i konsernet (antall fraværsskader pr. million arbeidstimer) endte på 5,2 (8,4), mens sykefraværet for de ansatte i Norge var 4,4 % (4,9), i Sverige 3,6 % (3,6) og i Danmark 1,3 % (2,0). Alle tall er 12 måneders rullerende pr. fjerde kvartal.