Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Sterk lønnsvekst i fjor

Fra september 2018 til samme periode i 2019 økte månedslønnen for lønnstakere i Norge med 3,7 prosent.

Det er den høyeste lønnsveksten på flere år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Gjennomsnittlig månedslønn for arbeidstakere som jobbet heltid var på rundt 47.300 kroner i september i fjor, noe som er en vekst på i underkant av 1.700 kroner, eller 3,7 prosent, fra september året før.

Bergverksdrift og utvinning, der olje- og gassutvinning inngår, er hovednæringen med det høyeste lønnsnivået i Norge, med en gjennomsnittlig månedslønn på 74.600 kroner. Næringen hadde også den sterkeste veksten i antall jobber med en økning på 6,6 prosent.

Det var derimot i elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning lønnsnivået vokste mest med hele 4,8 prosent.

I offentlig sektor var det statsforvaltningen som hadde det høyeste lønnsnivået, der en gjennomsnittlig månedslønn var i underkant av 51.300 kroner i september 2019. Kommuneforvaltningen hadde den sterkeste lønnsveksten i offentlig sektor med 4,1 prosent og en gjennomsnittslønn på 43.300 kroner.

Rogaland er for andre år på rad fylket med den høyeste lønnsveksten, med en økning på 4 prosent. Gjennomsnittslønnen i fylket lå på 50.200 kroner i fjor. Oslo hadde det høyeste lønnsnivået blant fylkene, med en gjennomsnittlig månedslønn på omtrent 53.400 kroner.