- Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt påvirker også trebaserte byggevarer. Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

- Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt påvirker også trebaserte byggevarer. Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien. Foto: Ingar Sørensen

- Sterk etterspørsel etter trebaserte byggevarer fortsetter

Salget av trebaserte byggevarer som konstruksjonsvirke, trelast og impregnert har økt med 1,6 prosent i mai sammenliknet med samme periode i fjor, viser statistikk fra Treindustrien.

Sammenlignet med april måned i år har salget økt med hele 9,3 prosent i mai.

Eksporten av trelast faller med 10,8 prosent og eksporten av sagtømmer øker med 10,8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

- Sterk etterspørsel etter byggevarer både internasjonalt og nasjonalt påvirker også trebaserte byggevarer. Fortsatt fall i eksport skyldes at produsentene prioriterer kunder i Norge, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding.

- Lagernivåene er svært lave, og situasjonen preges fortsatt av ubalanse i markedet både internasjonalt og nasjonalt. Bedriftene jobber på spreng for å sikre produksjon og lager i en utfordrende tid preget av pandemien, legger Finstad til.

Hun peker på at tilgang på råvarer skaper ubalanse i markedet.

- Treindustrien benytter den delen av tømmeret som er egnet til bygningsprodukter. Den andre delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til bygningsformål er massevirke som går til produksjon av biokjemi, papir, fiberplater, fjernvarme og markedsmasse. Tilgang på sagtømmer avhenger av avsetning på massevirket. Problemer med avsetning av massevirke gir en vedvarende utfordring som skaper ubalanse i markedet for trebaserte produkter, sier Finstad.