Sterk boligprisvekst, men stor usikkerhet om veien videre

Boligåret 2022 startet som i 2021, med en sterk vekst. De fleste ekspertene peker derimot på en svakere utvikling for månedene som kommer, og flere faktorer gjør at de også kan få rett.