Stengte veier på grunn av ras dyrt

En stengt vei koster samfunnet gjennomsnittlig inntil 800.000 kroner i døgnet, viser tall fra Møreforskning.

Forsker Svein Bråthen ved Møreforskning har studert de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at veier blir stengt på grunn av ras i Norge. Hittil har han studert sju veistrekninger i Møre og Romsdal. Basert på funnene så langt, slår han fast at det koster samfunnet mellom 25.000 og 50.000 kroner hver time en vei er stengt. Bråthen regner med en åpningstid på veien på 16 timer i døgnet ettersom det er lite trafikk om natten på de fleste norske veier. Da ender man med en døgnpris på inntil 800.000 kroner for en stengt vei i Norge, skriver Nationen. Kostnadene kommer fram ved å se på hva det koster bedriftene at de bruker mer tid og drivstoff på omkjøring. I tillegg setter man en pris på hva det koster husstander at de må kjøre en annen vei, sier Bråthen. Bråthen understreker at beregningene ikke har tatt hensyn til hva lokalsamfunn, bedrifter eller familier taper ved at liv går tapt, eller at noen blir skadd. I tillegg kan det bli mindre attraktivt for bedrifter i distriktene å satse der hvis lønnsomheten rammes av risiko for stengte veier, mener han. Ras skaper uforutsigbarhet og usikkerhet blant dem som bruker veien. La oss si at en trailer med fisk til Paris blir forsinket i to timer. Kanskje er det nok til at sjåføren ikke rekker Kiel-ferja. Det kan bety store kostnader for bedriften, sier Bråthen. Tallene er del av et større prosjekt som blir lagt fram i mars eller april.