Sten-Christian Pedersen ny daglig leder i Kjosås Maskin

Styret i Kjosås Maskin AS har ansatt Sten-Christian Pedersen som ny daglig leder i Kjosås Maskin AS.

- Pedersen er utdannet ingeniør fra Høgskolen i Tromsø, og har gjennom sin karriere tilegnet seg en bred kompetanse innen generell administrativ ledelse samt prosjektledelse. Han har tidligere erfaring fra ABB AS som senior prosjektleder, samt Kongsberg Satellite Services hvor han har innehatt flere ulike lederstillinger, heter det i en pressemelding.

- Sten- Christian tiltrer stillingen 1. juli 2019. Styret i selskapet er meget fornøyd med ansettelsen, og er sikker på at kandidaten vil være en god bidragsyter for å befeste Kjosås Maskin sin stilling som et ledende entreprenør-/ anleggsselskap, samt bygge videre på det solide grunnlaget som er lagt, sier styreformann Jan Olav Jørgensen.

Kjosås Maskin AS er ett av flere entreprenør-/ anleggsselskap i Vestlandsentreprenøren AS. Kjosås Maskin er lokalisert i Norheimsund og leverer og utfører tjenester innenfor grave-, grunn- og sprengningsarbeid, veibygging, transport, montering, stikning 3D maskinstyring, rivning, vann og avløp.