Stemningsskifte i anleggsbransjen - prosjekter over hele landet er lagt på is

MEF mener overføringen av veioppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene kan stoppe igangsettelsen av nye prosjekter over hele landet.

MEF-sjef Julie Brodtkorb frykter at overføringen av veioppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunene vil føre til færre prosjekter i 2020.

– Det er ikke bare i Rogaland entreprenørene er fortvilet. Overføringen av veioppgaver fra Statens vegvesen til fylkeskommunene har resultert i at prosjekter er fryst i alle regioner og dette skaper stor usikkerhet blant våre medlemsbedrifter, sier administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF, til Byggeindustrien.

Bekymringsbrev

I septembergikk MEF hardt ut mot Statens vegvesen som måtte avlyse prosjekter i Rogaland grunnet ressurs- og kompetansemangel i forbindelse med overføringen av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunen.

I løpet av høsten har MEF utrykt sin bekymring over situasjonen til både Storting og regjering, og nylig var bransjeforeningen i møte med Samferdselsdepartementet for å informere om usikkerheten entreprenørene nå opplever i veimarkedet.

I møtet formidlet MEF et brev til departementet der de skriver at det nå er en betydelig bekymring i bransjen for at ressursbehovet både knyttet til regionreform og kommunesammenslåinger, vil føre til tørke i anleggsmarkedet i 2020, og at det vil ha store negative konsekvenser for en bransje der marginene allerede er presset.

Situasjonen i Rogaland er ikke unik

I brevet kommer MEF inn på prosjektavlysningene i Rogaland, som kom svært overraskende på entreprenørene i regionen, og som har medført store permitteringsvarsler.

– Mangelen på kommunikasjon til bransjen på et tidligere tidspunkt har skapt betydelig misnøye. Entreprenørene har naturligvis tilpasset egen kapasitet til forventet oppdragsmengde og prosjekter som avlyses kan potensielt få alvorlige konsekvensene for bedriftene, skriver MEF.

Julie Brodtkorb sier til Byggeindustrien at situasjonen i Rogaland ikke er unik.

– I november gjennomførte vi en undersøkelse blant våre medlemsbedrifter som viser et klart stemningsskifte sammenlignet med undersøkelse gjort samme tid i fjor. I den foregående undersøkelsen var entreprenørene veldig positive med tanke på fremtidig oppdragsmengde og nyansettelser. Nå er stemningen en helt annen, og det varsles om permitteringer over hele landet. Det mener vi har mye med omorganiseringen å gjøre, og dette bør bekymre både samferdselsministeren og kommunalministeren, sier Brodtkorb.

Oppløftene prognoser hjelper lite uten prosjekter

I brevet til Samferdselsdepartementet peker MEF på at markedssutsiktene i anleggsbransjen er gode og tilsier sterk vekst i 2020. MEF understreker imidlertid at slike anslag naturlig nok er av liten betydning for entreprenørene dersom kontraktene ikke utlyses.

– MEF har stor forståelse for at reformer og omstilling er krevende. Vi i MEF er imidlertid opptatt av at både Statens vegvesen og fylkeskommunen i denne prosessen må ha som førsteprioritet å sørge for at markedet for entreprenørene ikke kollapser og arbeidsplasser settes i spill. Et sentralt poeng for oss er at informasjonen ut til bransjen må være god. Mangelen på forutsigbarhet skaper raskt mye usikkerhet for entreprenørene, skriver MEF i brevet.

Ikke beroliget av svar fra departementet

Ifølge Julie Brodtkorb sier Statens vegvesen at de ikke kan sette i gang nye prosjekter fordi det er fylkeskommunene som skal ha ansvaret fra 1.1 2020, og fylkeskommunene vil ikke sette i gang noe fordi de ikke har organisasjonen skikkelig på plass.

Tilbakemeldingen fra Samferdselsdepartementet er ifølge MEF-sjefen at fylkeskommunene får midler over budsjettet og at det blir deres ansvar å sette i gang prosjektene.

– Vi synes ikke svaret fra departementet er spesielt beroligende, og vi stiller spørsmålstegn ved hvor stor kontroll det er på omorganiseringen. Vi forstår dette er en stor og krevende prosess, men alle har visst om dette siden våren 2017, og vi mener derfor det er grunn til å forvente at overgangen går mer smertefritt enn det vi nå opplever, sier Brodtkorb.

Ketchupeffekt

MEF frykter at det nå blir langt færre prosjekter enn forventet i de første månedene av 2020, og Brodtkorb utelukker ikke at det også vil oppstå en uheldig ketchupeffekt hvis mange prosjekter kommer samtidig når de nye organisasjonene kommer skikkelig i gang.

– Entreprenørene har begynt å permittere og etter hvert blir det oppsigelser. Hvis det da plutselig kommer veldig mange oppdrag samtidig, vil det skape nye og unødvendige utfordringer for bransjen, sier Brodtkorb.


Samferdselsdepartementet regner med oppstartsproblemer

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet sier det fortsatt er stor aktivitet i veibyggingen i både stat og i fylkeskommunene, og at det bevilges rekord mye midler til vei i 2020, men Samferdselsdepartementet regner med noen oppstartsproblemer i forbindelse med overføringen av veioppgaver fra Vegvesenet til fylkeskommunene.

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdselsdepartementet.

– Vi har stor tro på at endringene vi gjør i sektoren vil gi god effekt fremover, men vi regner med at den første tiden vil kunne gi oss noen oppstartsproblemer og enkelte forsinkelser i kontrakter og prosjekter. Regjeringen fortsetter å satse stort på samferdsel og utbygging fremover og har økt samferdselsbudsjettet med over 80 prosent siden 2013. Vi har tenkt til å fortsette å satse på denne sektoren, sier Skjervold.

Statssekretæren kjenner så langt kun til to prosjekter som er satt på is i overgangsperioden.

– Dette er en stor reform og endring. For å sette i gang og drive veiprosjekter trengs det dyktige folk i både Statens vegvesen for riksveiprosjekter og i fylkeskommunene for prosjekter på fylkesvei. Så langt er vi kjent med to prosjekter i Rogaland som Statens vegvesen har utsatt på grunn av mangel på fagfolk i en overgangsperiode. Fylkeskommunene må eventuelt svare for sine planer for prosjekter på fylkesveiene i 2020, sier Skjervold.