Steinar Johannessen

Steinar Johannessen  ny prosjektleder for Prosjekt Ny vannforsyning Oslo

Det er nå avklart at Steinar Johannessen vil bli ny prosjektsjef for Prosjekt Ny vannforsyning Oslo (NVO).

NVO har hatt svært god fremdrift det siste året. Forprosjektet er ferdig, og ekstern kvalitetssikrer er i gang med KS2-arbeidet. Dette skal være avsluttet innen utgangen av året.

Prosjektarbeidet har vært ledet av Kjell Brevik. Det har lenge vært klart at han ville tre ut av prosjektet når forprosjektrapporten forelå, heter det i en pressemelding fra Oslo kommune.

VAV vil inngå rammeavtaler med Metier OEC og WSP om ressurser til prosjektstyring og administrasjon for prosjektet. Steinar Johannessen kommer fra Metier OEC.

Steinar Johannessen er 62 år og har jobbet på Follobanen-prosjektet. Han er utdannet ved NTNU, Bergavdelingen. Han har omfattende erfaring fra større anleggsprosjekter innenfor samferdsel og energi.

På Follobanen var han prosjektleder for tunnelen gjennom Ekebergåsen og senere anleggssjef for Norges største samferdselsprosjekt til nå - TBM-prosjektet.

Han har også erfaring fra energi- og kraftbransjen - hovedsakelig på entreprenørsiden.

Johannessen har også vært styremedlem i Norges Skiforbund og leder av hoppkomiteen.

Tiltredelse vil skje rundt årsskiftet, men noe involvering vil bli aktuelt før den tid.