Kartillustrasjon: Statens vegvesen.

Steinalderfunn kan påvirke E10-prosjekt

Steinalderfunn kan få konsekvenser for planleggingen av E10 Hålogalandsveien.

Arkeologer har ifølge NRK gjort flere steinalderfunn langs den nesten 160 kilometer lange Hålogalandsveitraseen, som er under planlegging. Blir funnene store og viktige kan det få konsekvenser for veiprosjektet, som skal bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden mellom Sortland, Harstad og Evenes.

De arkeologiske undersøkelsene blir avsluttet i oktober og da vil saksbehandlere i Statens vegvesen, fylkeskommunene og Tromsø Museum beslutte om veiplanen må revurderes, skriver NRK.

– I utgangspunktet har funnene ingen uventede konsekvenser for veiprosjektet, men det kan hende at vi må legge om veien enkelte steder, slik at man kan bevare noe av det som blir funnet, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Reidar Johansen til NRK.

Ifølge Statens vegvesens nettsider har Hålogalandsveien en beregnet totalkostnad på fem milliarder kroner og planlagt oppstart av prosjektet er i 2018.