Kontrakten omfatter skjøtsel av ca 300.000 kvadratmeter gressareal, cirka 50.000 sommerplanter og 40.000 tulipaner, 2850 kvadratmeter rosebed, 20.000kvadratmeter buskfelter og nesten 2000 trær. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Steen & Lund tilbake i Frognerparken

Steen & Lund har signert en omfattende kontrakt med Oslo kommune ved Bymiljøetaten for drift og skjøtsel av Frognerparken.

Avtalen er på tre år, med opsjon på å forlenge med inntil to nye år. Totalverdi på kontrakten er på 70-90 millioner inkludert opsjoner og mva, ifølge en pressemelding fra Steen & Lund.

Anleggsgartnerfirmaet har også tidligere hatt ansvar for driften av Frognerparken, og vet litt om hva som venter.

- Det er med ydmykhet og høy motivasjon vi går inn i en ny kontraktsperiode i Frognerparken. En krevende oppgave, men med faglig kompetente medarbeidere, god planlegging og stor evne til å justere ressursinnsatsen ser vi frem til å ta fatt på denne oppgaven, sier avdelingsleder Dag Arne Lier i Steen & Lund AS.

Frognerparken er en av de største og mest besøkte turistattraksjonene i Norge. I tillegg er det en svært mye brukt park for Oslos befolkning. Det høye forventinger fra brukere og oppdragsgiver til at kvaliteten i parken til enhver tid er på et meget høyt nivå.

- Oslo kommune stiller meget høye kvalitetskrav til leveransen, og vi vet at forventninger fra brukere og interessenter er høye. Det er mange faglig krevende oppgaver i parken og vi har heldigvis mange svært dyktige fagfolk til å løse oppgavene. I dette anlegget må vi være ajour til enhver tid, og takle de utfordringer som oppstår på daglig basis. Vi vil ha et fast apparat som er daglig tilstede i parken for å utføre og følge opp arbeidene, sier Dag Arne Lier.

Kontrakten omfatter skjøtsel av ca 300.000m2 gressareal, ca 50.000 stk sommerplanter og 40.000 tulipaner, 2850 m2 rosebed, ca 20.000m2 buskfelter og nesten 2000 trær. Kontrakten omfatter også ettersyn og vedlikehold av lekeplassen Frognerborgen, drift av fontener i parken, drift av grusveier og natursteindekker, brøyting, strøing og feiing, avfallshåndtering og drift og vedlikehold av benker og utstyr.

Miljøkrav og sosiale krav

Kontrakten er underlagt Oslo kommunes standard kontraktskrav i Oslomodellen. I tillegg stilles strenge miljøkrav for å sikre fossilfri drift av parken. Det oppfordres sterkt til å finne nye innovative løsninger, og nærme seg et enda høyere mål om utslippsfri drift av parken. Steen & Lund vil benytte en rekke kjøretøy og arbeidsredskaper som regnes som utslippsfrie (elektrisk). Erfaringer fra andre anlegg tilsier at det er svært positive effekter av disse miljøtiltakene også lokalt, blant annet med mindre støy og luftforurensning. Der det ikke finnes tilstrekkelig gode utslippsfrie alternativer med el-motor, vil det bli benyttet fossilfri biodiesel.

- Vi stiller utvidede miljøkrav i denne leveransen. Det er ikke tilfeldig at anleggsgartnerbransjen utfordres i denne sammenheng. Gjennom omfattende markedsdialog ser vi at grøntsektorens entreprenører ligger langt fremme og viser vilje til å ta samfunnsansvar gjennom bærekraftige metoder og utstyrsvalg. Det er lettere å få til miljøvennlige løsninger med «grønne» entreprenører, sier avdelingsdirektør for Park og Byrom Helene Georgsen Berger.

Kontrakten inneholder også et nytt og sympatisk krav om «inkluderende kontrakt». Dette innebærer at Steen & Lund som en integrert del av kontraktsutførelsen skal bemanne med minst en person som har funksjonshemming eller er vanskeligstilt (iht. anskaffelsesforskriften). Hensikten er å gi personer som kan ha utfordringer med å komme inn i arbeidslivet en mulighet til å komme i fast arbeid.

- Vi har et sterkt ønske om å ta samfunnsansvar, enten det er miljøpåvirkninger lokalt og globalt, motvirke korrupsjon og arbeidslivskriminalitet, likeverd eller bidra positivt til samfunn i nærområdene vi opererer i. Vi har høye ambisjoner fremover med en målsetning om utslippsfri bilpark​ og fossilfrie byggeplasser innen 2025. ​​Bymiljøetaten setter høye krav i denne kontrakten, noe som bidrar til å nå våre målsetninger. Jeg vet også at vi har dedikerte medarbeidere som er motiverte og kompetente nok til å møte forventninger og utfordringer som vil komme, sier daglig leder i Steen & Lund, Petter Vistnes.