Tone Marie Hølmebakk fra Omsorgsbygg og Håvard Kjendseth fra Steen & Lund AS signerer avtalen.

Steen & Lund inngår rammeavtale med Omsorgsbygg for snørydding og strøing

Steen & Lund, et selskap i BetonmastHæhres anleggsdivisjon, har inngått en rammeavtale med Omsorgsbygg Oslo KF for snørydding og strøing.

Avtalen har en varighet på fire år, og har en estimert kontraktsverdi på 45 millioner kroner før merverdiavgift.

Rammeavtalen, som starter opp i oktober, gjelder beredskap og maskinell og manuell brøyting og strøing av blant annet barnehager, omsorgsboliger, sykehjem og brann- og ambulansestasjoner i Oslo – totalt nærmere 350 adresser. Kontrakten er utformet etter Oslomodellen, med strenge seriøsitetskrav blant annet knyttet til andel eget personell, HMS, innrapportering av mannskap, godkjenning av underentreprenører med mer.

- Steen & Lund oppnådde maksimal score i evalueringen på kriteriene oppgaveforståelse og miljø, heter det i en melding fra selskapet.

Innen oppstart av kontrakten medio oktober skal alle eiendommer befares og planlegges.

- Vi er svært fornøyd med å inngått denne kontrakten – den største driftskontrakten i Steen & Lunds historie. Selv om vinteren kan virke fjern akkurat nå, er det betydelig jobb vi nå står foran med å bemanne opp og forberede oss best mulig, sier avdelingsleder for vedlikehold, Dag Arne Lier i Steen & Lund.

Kontrakten vil på det meste sysselsette om lag 50 personer. Steen & Lund planlegger å utføre størsteparten av jobben med egne medarbeidere, og etablerer nå en egen snø-avdeling i selskapet.