Johnny Rimestad Sætre (til venstre) og Gunnar Skeie foran Arkivenes hus i Stavanger. Dette var det første prosjektet de jobbet sammen hvor VDC ble brukt. Byggherren, Smedvig Eiendom, har siden stilt krav om bruk av VDC i alle sine prosjekter. Foto: Veni

Stavanger-selskap samler VDC-eksperter i ny bransjesatsing

Teknologiselskapet Veni har ansatt Johnny Rimestad Sætre og Gunnar Skeie i en stor satsing på Virtual Design and Construction (VDC).

Det skriver Veni i en pressemelding tirsdag.

Foruten Johnny Rimestad Sætre og Gunnar Skeie består Venis VDC-team av Christian Bolstad, Helge Mæhle, Jens Fredrik Langlo, Jon Sakarias Liknes, Liv Agathe Backer og Tore Ask. Fire av VDC-ekspertene har blant annet vært mentorer i NTNU og Stanfords første ettårige VDC-kurs på NTNU.

Johnny Rimestad Sætre og Gunnar Skeie trekker frem Venis ambisjoner for bygg- og eiendomsbransjen som viktige årsaker til at de har valgt å gå til selskapet, heter det i pressemeldingen.

De to trekker også frem mulighetene som kommer av å være tett integrert med et teknologimiljø med kompetanse både innen program- og maskinvare som årsaker til overgangen.

Veni er eid 67 prosent av Smedvig Capital og 33 prosent av sine ansatte.