Stavanger er kåret til Norges smarteste by. Arkivfoto.

Stavanger er Norges smarteste by

Stavanger er kåret til Norges smarteste by for sitt offensive og nytenkende arbeid innen mobilitet. Bodø, Sauda og Kongsberg trekkes også frem.

- Stavanger har utvist modighet og nytenking. Gjennom samhandling og helhetlig arbeid med areal, transport og by-/tettstedsliv har byen løftet mobiliteten i en mer bærekraftig retning. De deler sine erfaringer og får andre med, sa samferdselsminister Jan Georg Dale da han mandag delte ut Mobilitetsprisen 2019.

Det er Statens vegvesen som melder dette i en pressemelding.

Mobilitetsprisen for smarte og bærekraftige byer deles ut av Statens vegvesen for å synliggjøre og spre kunnskap om alt det positive som skjer innen smart og bærekraftig mobilitet i norske byer.

Hederlig omtale

Bodø, Sauda og Kongsberg kommuner fikk diplom og hederlig omtale. Alle tre har et imponerende mobilitetsarbeid.

Prisutdelingen ble foretatt av samferdselsministeren under Arendalsuka, hvor mobilitet og smarte byer er et av hovedtemaene.

Smart mobilitet
Smarte byer-arbeidet favner vidt. Men i denne kåringen er det smart og bærekraftig mobilitet som er i fokus.

- Smarte byer bruker IKT-relatert teknologi til å skape nye tjenester og for å forbedre og effektivisere tilbudet av eksisterende tjenester. Smart mobilitet bruker IKT, er bærekraftig og bidrar til at de politiske målene i Nasjonal transportplan kan nås. Delemobilitet, kombinert mobilitet, kollektivtransport, gåing, sykling, næringslivets transporter og automatisering er fokusområder, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud i meldingen.

Transport i by er et viktig ansvarsområde for Statens vegvesen. Kapasitet, sikkerhet og klima er utfordringer i byer som ny teknologi vil bidra til å løse. Det er bakgrunnen for at Vegvesenet er opptatt av hva byene tester ut av konkrete løsninger og deler av kunnskap.

Grimsrud har ledet juryen som har hatt med seg fagfolk fra KS, ITS Norge og Entur.

Statens vegvesen har sammen med ITS Norge foretatt en kartlegging av status på smartby-arbeidet i norske byer.

Tilrettelegger for fremtiden

Juryens har vektlagt b ruk av kostnadseffektiv digital teknologi for å forbedre mobilitet i byen, om man tar utgangspunkt i innbyggernes mobilitets behov og involverer innbyggerne, samt om byene benytter samarbeidskonstellasjoner på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

- Statens vegvesen skal tilrettelegge for fremtidens transportsystem. Inkludert i dette er å tilrettelegge for smart og bærekraftig mobilitet i byene. Spesielt viktig er det å finne nye og gode løsninger for varetransport i byene. Uten varetransporten fungerer ikke byene. Transportsektoren vil i årene framover preges stadig sterkere av digitalisering, elektrifisering og automatisering. Dette åpner muligheter for store samfunnsmessige gevinster, både innen effektivisering og trafikksikkerhet. Dette skal vi være med å gjøre mulig, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.