Kan det komme flere OPS-prosjekter? Statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) fastår at erfaringene fra riksvei 3/25 har vært svært gode. Foto: Jørn Hindklev

Statssekretær etter OPS-erfaring: - Norske entreprenører er konkurransedyktige

Inkludert riksvei 3/25 ligger det foreløpig an til tre OPS-prosjekter i Norge, men statssekretær Ingelin Noresjø (Krf) i Samferdselsdepartementet sier at de gode erfaringene fra blant riksvei 3/25 vil bli tatt med når arbeidet med ny Nasjonal transportplan starter.

Torsdag åpnet OPS-prosjektet riksvei 3/25 med brask, bram og mange lovord om gjennomføringen. Prosjektet åpnet tre måneder før opprinnelig planlagt og ble 1,4 milliarder kroner rimeligere enn antatt.

– Det gikk svært bra i dette prosjektet. Hvis dette blir malen, kan det hende vi vil bruke den mer, sier statssekretær Ingelin Noresjø i Samferdselsdepartementet til Byggindustrien. Da viser hun til neste Nasjonal transportplan.

OPS-prosjekt i nord til Stortinget

Hun sier at OPS-prosjektet ved Hålogalandsvegen skal sendes over til Stortinget.

Det har tidligere vært en omfattende diskusjon om dette prosjektet blir for stort for norske entreprenører. Det har fra flere hold blitt tatt til orde for å dele opp gigantprosjektet.

– Jeg synes det er ypperlig å kunne vise til riksvei 3/25 som et eksempel på hvordan man kan bygge vei. Det blir rimeligere og tidligere ferdig, og det er norske entreprenører som står bak, sier hun.

– Men flere norske entreprenører ønsker ikke å bygge så stort?

– Regjeringen er opptatt av å lytte til både entreprenørene, kommunene og fylkeskommunene. OPS er en kontraktsform der man tildeler en stor kontrakt til de som skal bygge hele veien og drifte den i 20 år. Hvis veien blir lang, blir det en stor kontrakt, men det viser seg at norske entreprenører er konkurransedyktige. Vi har mange store og dyktige entreprenører og bedrifter som absolutt er med på disse store prosjektene, sier hun.

Skanska vil ikke dele opp

Skanska-sjef Ståle Rød er en av de som har tatt til orde for at Hålogalandsveien ikke bør deles opp. Han mener at Hålogalandsveien er av en karakter og prosjektet har en risikoprofil som gjør at flere norske og nordiske aktører vil se på det med interesse.

– Jeg håper virkelig at det blir flere OPS-prosjekter i Norge. Dette prosjektet viser at modellen er liv laga, sier Rød med henvisning til de gode erfaringene med riksvei 3/25.

Noresjø sier at Statens vegvesen har hatt sin måte å bygge vei på, men at denne nå er under utvikling.

– Statens vegvesen er en god byggherre som også ønsker å utvikle måten de planlegger på. Vi er i dialog om å bygge vei i Norge raskere, smartere og rimeligere. Det betyr at flere får glede av ny vei, sier statssekretæren.