Statsminister Erna Solberg kuttet tirsdag 13. desember snora for en 13 kilometer lang E6-strekning mellom Halselv og Møllnes, sør for Alta. Foto: Marius StaulenFoto: Marius StaulenStorvikatunnelen på åpningsdagen. Foto: Marius StaulenTorbjørn Naimak på talerstolen. Foto: Marius StaulenStorvikatunnelen fra innsiden. Foto: Marius StaulenAlta-ordfører Monica Nielsen. Foto: Marius StaulenMelsviktunnelen dagen før-åpning. Foto: Marius StaulenStorvikatunnelen fra innsiden. Foto: Marius StaulenOmkjøring ved Storvikatunnelen dagen før åpningen. Foto: Marius Staulen

Statsministeren klippet snora for 13 kilometer ny E6

Etter tre års byggetid er strekningen Halselv-Møllnes utenfor Alta nå åpen for trafikk.

Parsellen er en del av prosjektet E6 Alta vest og er ca. 13 kilometer lang. Nye E6 går gjennom to tunneler og den nye vegen er ca. 2,1 kilometer kortere enn den gamle.

- Det blir en helt ny hverdag for trafikantene. Der gamle E6 var en flaskehals, med bakker og store svinger, er den nye europavegen rett og fin. Regnet i tid anslår vi at man kjøreturen blir ca. 10 minutter kortere bare på denne delen av Alta vest-prosjektet, sier prosjektleder Gudmund Løvli i Statens vegvesen til vegvesen.no.

Det var statsminister Erna Solberg som sto for den offisielle snorklippingen tirsdag 13. desember. Den nye vegen åpnet for trafikk ved 10-tiden.

Krevende byggeperiode

Byggingen på strekningen Halselv-Møllnes startet ved årsskiftet 2013/2014. Siden den gang har trafikanter og naboer til området måttet tåle både støy, høy anleggstrafikk, redusert framkommelighet og hyppige vegstengninger.

- Det har nok vært en krevende hverdag for mange, men heldigvis har folk vært tålmodige med oss. Når vi bygger veg tett på der folk bor og ferdes, blir det en del plunder og heft mens det pågår. Men nå ser vi resultatet, og vi er glade for endelig å kunne åpne dette nye og flotte veganlegget, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Deler av nye E6 har vært åpen for trafikk siden i fjor. Dette gjelder vegen mellom de to tunnelene samt et vegstykke utenfor Melsviktunnelen.

Rett tid og rett pris

Prislappen for byggingen av parsellen er beregnet til ca. 930 millioner kroner. Det er 40 millioner kroner under styringsrammen. Prosjektleder Løvli skryter av de fire entreprenørene som har stått for byggingen på strekningen.

- De har levert arbeid av høy kvalitet, innenfor tidsfristene vi har satt. Vi har heller ikke hatt noen alvorlige hendelser i byggetiden; hverken person- eller miljøskader, forteller han.

Entreprenørene som har bygget den nye vegen er Jan Opgård AS, Leonhard Nilsen & Sønner AS, Odd Mathiesen AS og Mesta.

Døgnovervåkede tunneler med DAB-dekning

Fartsgrensen er 80 km/ langs hele strekningen. Tunnelene er begge utstyrt med full sikkerhetsutrustning: nødtelefoner med direktetilkobling til Vegtrafikksentralen, som overvåker dem hele døgnet. DAB-dekning er også på plass.

Når det gjelder gamle E6 blir strekningen mellom Melsvik og Kråknes nå omklassifisert til kommunal veg, mens andre deler blir lagt ned.

Det gjenstår fortsatt noe arbeid i tilknytning til parsellen. Noe samleveger i Kåfjord skal fullføres og sidearealet langs vegen skal settes i stand og vegeteres, men dette vil ikke berøre trafikantene.

Om E6 Alta vest

Prosjektet strekker seg over nærmere fem mil og er delt inn i seks delstrekninger. Disse har blitt åpnet fortløpende ved ferdigstillelse. Den første åpnet i 2008.

Nå gjenstår bare strekningen Storsandnes-Langnesbukt, hvor byggingen startet i fjor. Når denne åpner, etter planen sommeren 2018, er E6 kortet inn med til sammen tolv kilometer. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til ca. tre milliarder kroner (2016-tall)